שנת הכלב: שנה חדשה באסטרולוגיה הסינית

שנה חדשה מביאה אנרגיה חדשה: שנת הכלב באסטרולוגיה הסינית, על פי לוח השמש, מתחילה ב-4.2.18 ונחגגת בהילולה משפחתית גדולה במזרח ב-16.2.18 על פי לוח הירח (גם א' לתחילת חודש עברי).הכתבה הופיעה באתר Y-NET 

אחת ל-12 שנה מופיע, באסטרולוגיה הסינית, הכלב ובכל פעם הוא בעל אופי אחר – השנה הכלב עוצמתי מכל משום שהאנרגיה מוכפלת – זוהי שנת ינג אדמה כלב (ינג אדמה). הכפילות הזאת מביאה לא רק להתרחבות של "העצמי" ולשיתופי פעולה של אנשים אחד עם השני, היא גם פועלת באנרגיה חדשה של שינויים רבים.

בשנת 2006 שהייתה שנת כלב אש, פרצה מלחמת לבנון השנייה. שנים של אדמה הן שנים מאתגרות למדינת ישראל, המיוצגת בעצמה (על פי האסטרולוגיה הסינית) באלמנט אדמה. ישראל תתבקש השנה להשיב לעצמה את המנהיגות האישית והקולקטיבית שלה כמדינה ומתוך זה להשיב את כוח האחדות וההרמוניה לאזרחים בתוכה, גם אם זה אומר לא לתת כוח למאבקים המגיעים מבחוץ, שעד היום רק החלישו אותה. יותר ויותר אזרחים יתעוררו להשבת הריבונות לעצמם והבנה שנדרש פתרון מסוג לגמרי חדש כי הרי מלחמות על צדק או טריטוריה מעולם לא הביאו שום פתרון או נחת. השבת המנהיגות והשקיפות האותנטית קשורה בוויתור מרצון על  מצבים של הפעלת כוח ישן בכל רמה ובכל מקום – וזהו תנאי הכרחי כדי להביא שלום, המתחיל כידוע מבפנים.