כיצד להתאים לוח שנה סיני למערבי

il_570xN.254377530כלי שמושי לחישוב עצמי של גזעים וענפים 
לוח השנה הסיני השמשי (HSIA) מורכב מסדר קבוע ורציף של גזעים שמימיים וענפים ארציים ,הם חמשת האלמנטים, אותם יש להתאים ללוח השנה המערבי בבקשנו לשלב כלים מערביים בידע מן המזרח. הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא להשתמש בספר הקלאסי "לוח עשרת אלפי השנים" . אך מה קורה אם אתם באמצע ייעוץ או נדרשתם לתשובה מיידית עבורכם והספר אינו עמכם? להלן כלי יעיל ושמושי לחשוב עצמי. 

מציאת גזע וענף של שנה 

שלב ראשון התבוננו בגזעים וענפים של השנה לשם כך נתרגם את עשרת הגזעים השמימיים למספרים מ1-10.( יש לזכור שהשנה הסינית על פי לוח השמש מתחילה בסביבות ה4.2. כל יום לפני התאריך הזה מחשיבים כשנה קודמת). 

יין מים ינג מיים יין מתכת ינג מתכת יין אדמה ינג אדמה יין אש ינג אש עץ יין עץ ינג גזע
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 מספר

בשלב הבא, ניקח את שתי הספרות האחרונות של השנה ונפחית ממנה 3. למשל בשנת 1993, 90=93-3 . קיבלנו שהספרה האחרונה היא 0. מהטבלה לעיל רואים ש 0 ין מים הוא הגזע שמימיי של שנת 1993. 
דוגמא נוספת . בשנת 2006, למשל, שתי הספרות האחרונות הן 06 או 6 . מחסירים מהן 3 ומקבלים את הספרה 3 המיוצגת באש ינג. בכל שנה כאשר שתי הספרות האחרונות הן פחות מ3. למשל 2001 לוקחים את שתי הספרות האחרונות ומוסיפים להן 10. 

חשוב הענף הארצי דורש לאמן מעט את המוח בכלים מתמטיים פשוטים. לשם כך יש לקבוע לכל אחד מ12 הענפים מספר מ1-12 כמצוין בטבלה: 

חזיר כלב תרנגול קוף כבשה סוס נחש דרקון ארנבת נמר שור חולדה ענף
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 מספר

בשלב זה, יש לקחת את שתי הספרות האחרונות של השנה. אם מדובר ב12 או פחות , מזהים את הענף על פי הטבלה .אם המספר שיצא הוא 13 או גבוה ממנו, יש לחלק את התוצאה ל 12 ולשמור את השארית. לשנת 1993, שתי הספרות האחרונות הם 93 . מחלקים 93 ל12 מקבלים 7. מחברים את השארית 7 לשארית 9 . מוסיפים 1 לשארית 9 מקבלים 10. מקבלים את הענף תרנגול. 
מכאן שגזע וענף של שנת 1993 הוא ין מים תרנגול. 

במידה והשנה גדולה מ1999,מוסיפים 100 לשתי הספרות האחרונות. למשל לשנת 2006 ,מוסיפים 100 לשתי הספרות האחרונות ומקבלים 106. מחלקים 106 ל 12 מקבלים 8 עם שארית 10 . מוסיפים 1ל 10 מקבלים את הספרה 11, ענף כלב.. 
שנת 2006 היא שנת ינג אש כלב. 

מציאת גזע וענף של החודש 

בלוח השמש הסיני (HSIA ) הענף הארצי של החודש הראשון הוא תמיד נמר והוא מתחיל ב 4 או 5 לפברואר. אחריו מגיעה הארנבת המתחילה בדרך כלל ב6 או 7 למרץ . לאחר מכן מגיע הדרקון ,הנחש וכך הלאה עד השור. המידע מופיע בטבלה שלהלן: 

תאריך תחילת חודש ענף 

4-5/2 נמר 
6-7/3 ארנבת 
5-6/4 דרקון 
6-7/5 נחש 
6-7/6 סוס 
7-8/7 כבשה 
8-9/8 קוף 
8-9/9 תרנגול 
8-9/10 כלב 
7-8/11 חזיר 
7-8/12 שור 

בניגוד לחודשים,הגזע השמימי הראשון של כל שנה אינו קבוע. הדרך האובייקטיבית היחידה היא לקבוע את הגזע השמימי של החודש הראשון לכל שנה ספציפית. . לאחר שתעשו זאת, תוכלו לקבוע בקלות את הקומבינציה של הגזע והענף של החודשים. למשל, אם החודש הראשון הוא ינג מים נמר, החודש לאחר מכן יהיה ין מים ארנבת ,לאחר מכן עץ ינג דרקון וכך הלאה ברצף קבוע. 

מה שנדרש לעשות כדי לקבוע את הגזע של החודש הראשון הוא לכתוב את הגזעים בסדר של שלוש שורות. השורה הראשונה והשנייה מציינות את הגזעים והענפים בסדר קבוע מימין לשמאל . השורה השלישית מראה את אותו רצף אך באופן יוצא דופן היא מכילה רק את הגזעים הינגים (אש ינג, עץ ינג וכד') והיא מתחילה עם אש ינג במקום עם עץ ינג 

שורה ראשונה עץ ינג עץ יין אש ינג אש יין אדמה ינג 

שורה שנייה אדמה ין מתכת ינג מתכת ין מים ינג מים ין 

שורה שלישית אש ינג אדמה ינג מתכת ינג מים ינג עץ ינג 

נאמר שברצונכם למצוא את הגזע של החודש הראשון בשנת אש ין תרנגול. אם תתייחסו לשתי השורות הראשונות של הטבלה לעיל, תוכלו לראות שהגזע אש ין נמצא בעמודה הרביעית . כעת שימו לב מה הגזע הנמצא בשורה השנייה: מתחת לאש ין רואים מים ינג. לכן הקומבינציה של גזע וענף של החודש הראשון בשנת ין אש תרנגול היא ינג מים נמר. 

דוגמא נוספת: שנה ין מים תרנגול. גזע מים ין ממוקם בעמודה האחרונה .מתחת ממוקם עץ ינג. לכן גזע ענף של החודש הראשון בשנת ין מים תרנגול הוא עץ ינג נמר. 

נניח שאדם נולד ב24.4.1993 ,שנת מים ין תרנגול. פברואר הוא החודש הראשון . מרץ השני, אפריל שלישי וכיוב. אם חודש פברואר הוא ינג עץ נמר, חודש מרץ יהיה אם כך ין עץ ארנבת וחודש אפריל יהיה ינג אש דרקון . הטבלה הבאה תבהיר את התמונה:
 

ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר חודש
יין עץ ינג עץ יין מים ינג מים יין מתכת ינג מתכת יין אדמה ינג אדמה יין אש ינג אש עץ יין ינג עץ גזע
שור חולדה חזיר כלב תרנגול קוף כבשה סוס נחש דרקון ארנבת נמר ענף

גם אם לא תזדקקו לכל החישובים, תמיד טוב לדעת איך הסינים בנו את הלוח המדהים הזה.