המסע הדאואיסטי אל האהבה

43642-שרי 010הכלים הדאואיסטיים מסייעים לתומר ואוהד להתפתח באופן אישי ולאחד את אהבתם מחדש. הכיצד? 
כתבה : יעל ריין "עשרת אלפים הדברים הם באמת אחד. אנו מתייחסים אל כמה כאל יפים משום שהם נדירים או לא ארציים; אנו מתייחסים אל אחרים כאל מגעילים מכיוון שהם מטונפים ורקובים. אבל המטונפים והרקובים עשויים להפוך לנדירים ולא ארציים והנדירים ולא ארציים יכולים להפוך למטונפים ורקובים. כך נאמר, עליך רק להבין את הנשימה האחת שהיא העולם". 

(צ'ואנג טסה) 

תרגום מאנגלית: Burton Waston 
הגרעין הטהור, הכוח הפנימי (De) של הדרך, מתבטא בתודעה הגבוהה, שיש בה להביא את האינדיבידואל לתחושת אחדות עם אותה אינטליגנציה נעלה המתממשת בעולם התופעות, כריבוי, וחוויית השלמות עם האחד. לכך שואפת האלכימיה הדאואיסטית הפנימית. 

בניגוד לאלכימיה החיצונית (Wai dan) המתמקדת ביצירת "שיקוי אלמוות" מחומרים פיסיים, האלכימיה הפנימית (Nei dan) מתרכזת ב"שיקוי חיי נצח", שעיקרו, פיתוח אותה תודעה גבוהה, המביאה לידע הדאו. 

עופרת וכספית, שבאלכימיה החיצונית, מחוברים יחדיו על מנת להגיע לאותה תרכובת מיוחלת, שתבטא את האחדות, ומתוך כך אלמותיות, מהווים באלכימיה הפנימית: כספית – התמצית הרוחנית של הידע המודע של האינדיבידואל ואילו עופרת – התודעה הנכונה של הידע האמיתי. זה נחווה כשפה קוסמית; פאזל אינסופי, שחלקם מבטאים שלם ולפיכך גם מתקשרים אתו, בהיותם ריבויים של האחד. 

לפיכך ין-יאנג וחמשת ההתהוויות (יסודות) הנם ביטויים של הכוח הראשוני בעולם התופעות; הכוח היוצר שהוא יאנג טהור, הופך להיות ין כשהוא נלכד אל תוך מצב מותנה (מגבלות הגוף והאגו) וכך חמש ההתהוויות, הנם ביטויים של הכוח היוצר הטהור: צ'יאן (Chien) וארבע הנביעות שלו: יואן (Yuan), האנג (Heng), לי (Li) וצ'אן (Chen) בטבע, בתוך כך האדם. 

האלכימיה הדאואיסטית הרוחנית מבדילה בין שני סוגים של יאנג ושני סוגים של ין: יאנג וין אמיתיים ואילו יאנג וין כוזבים – לא אמיתיים. בעוד יאנג וין אמיתיים משלימים זה את זה, יאנג וין לא אמיתיים, מנוגדים זה לזה. 

* * * * * 
הפילוסופיה הדאואיסטית, מעוגנת בתפיסה קוסמולוגית, על פיה, שלושה רבדים פועלים על אופי ההוויה: האנרגיה השמימית, האנרגיה הארצית ואנרגיית האדם. יחסי גומלין קיימים בין רובד השמים לרובד האדם, בין רובד האדמה לרובד האדם, בין רובד השמים לרובד האדמה ובין רובד השמים ורובד האדמה לרובד האדם. 
יחסי גומלין אלה נראים בעשרת הגזעים השמימיים (אנרגיית השמים) ושניים-עשר הענפים הארציים (אנרגיית האדמה), תשעת הכוכבים/בתים (אנרגיית האדם) והיי-ג'ינג (YiJing), המבטא את האינטראקציה בין שלושת הרבדים, דרך שמונת השלשות (Trigram) ו 64 צירופיהן, כפי שהם באים לידי ביטוי במציאות עולם התופעות. 
שמונה השלשות (סמלים) שבאלכימיה הפנימית יש והן מכונות, "קדרת שמונה השלשות", אמורות להוות דרך ל"בישול" התודעה ו"הזיכוך" שלה, בכך שהן מסמלות ומהוות יסודות בסיסיים, שדרך חווייתם ומודעות אליהם, האינדיבידואל מעודד את התפתחותו הרוחנית. 
שמונת השלשות ביי-ג'ינג, מבטאות משפחה קוסמולוגית בה היאנג האמיתי הוא האבא והין האמיתי היא האימא, כאשר ששת השלשות הנוספות הנם שלושת בניהם (יאנגים) ושלוש בנותיהם (ינים). לפיכך שמונה השלשות, מבטאות מצבים שונים של ין ויאנג והשלכותיהם על מציאות התופעות. 
בביטוי לא מאוזן של שמונה השלשות, ישנה דומיננטיות או בלעדיות של ין לא אמיתי או/ו יאנג לא אמיתי ואילו בביטוי מאוזן של שמונה השלשות, ישנה דומיננטיות או בלעדיות של ין אמיתי או/ו יאנג אמיתי. 
לפיכך, כך האלכימיה הדאואיסטית הפנימית מלמדת, דרך פיתוח התודעה הגבוהה, מורכבת באופן כללי, משלושה רבדים המחייבים מודעות עצמית גבוהה: הדיפת הין הלא אמיתי וטיפוח היאנג האמיתי, מיזוג הין האמיתי עם היאנג האמיתי, חציית "גבולות" הין והיאנג דרך התודעה הגבוהה והתחברות לאחד. 

* * * * * 
הדאואיזם הפילוסופי הצרוף מתנגד לכל צורה של דוגמה (dogma) ומתייחס ל"ציפיות חברתיות" הנובעות מ"מערכת עקרונות" נבובה כאל "שפה רעילה". שאיפתו לחבר את האינדיבידואל לשפה גבוהה ועם זאת נסתרת, הבאה לידי ביטוי במחזוריות הטבע, שיש בו ביטוי לין וליאנג ולחמש ההתהוויות. 
מטרתו של מאמר זה, להראות כיצד מודעות לין וליאנג ולחמש ההתהוויות, באים לידי ביטוי בתהליך עידון העצמי האנושי ופיתוח התודעה הגבוהה, בקרב זוג שהגיע למפגשי מודעות, הן בתהליך האישי של כל אחד מהם בנפרד והן בתהליך של שניהם יחד כזוג. 
חשוב להדגיש כי פרסום המקרה המובא במאמר זה, נעשה בהסכמתם המלאה של הנוגעים בדבר ומתוך רצונם הכן לחלוק את התהליך אותו הם עוברים, עם אלה העשויים לגלות בכך עניין. שמותיהם האמיתיים שמורים במערכת וכל דמיון בין השמות המפורסמים כאן, לשמות אנשים שהקוראים מכירים, הוא מקרי בהחלט. 
מטבע הדברים, נקודות עבודה רבות ומשמעותיות לצמיחה של השניים, אשר עלו בתהליך העבודה האישית והמשותפת שלהם, לא יובאו במאמר זה. כך גם היבטים שונים של המערך האנרגטי המולד של כל אחד מהם. 
מערך אנרגטי מולד מלמד על מורכבות מסוימת של ין-יאנג וחמש ההתהוויות, כפי שהיא עולה מתוך עבודה עם צורות הידע העתיקות: יי-ג'ינג, "ארבעת עמודי התווך של הגורל" (המתקשרים לעשרת הגזעים השמימיים ו 12 הענפים הארציים) ו"אנרגיית תשעת הבתים" (שהעוסקים בפאנג-שואי, מכירים היטב). 
מפאת קוצר המקום ועל מנת למקד את המאמר, יובאו כמה מההיבטים המרכזיים שבמערכים האנרגטיים המולדים של יניב ואוהד. הדגשה מיוחדת תהיה על המערך האנרגטי המולד של יניב והאינטראקציה של זה עם המערך האנרגטי המולד של אוהד. 
ולסיפור המקרה: אוהד ויניב, הם שני צעירים הומוסקסואלים, שבימים אלה, חוגגים עשרה חודשים לזוגיות שלהם. למפגשים הם הגיעו לפני כחמישה חודשים, בעת שהקשר ביניהם עמד על סף תהום. 
הראשון שהגיע למפגשים היה, יניב. "ילד של אבא ואימא". דודו עודד אותו להתחיל בעבודת מודעות, על רקע הנטייה שהייתה לו לפזר את כספיו של אביו "ללא חשבון" והתפרצויות הזעם הבלתי נשלטות שפקדו אותו, משהוריו "הלחיצו" אותו בצורה זו או אחרת. התפרצויות אלה היו מלוות בהתקפי בכי ודיכאון. 
במפגש הראשון סיפר יניב, כי הוא נתון במשבר, על רקע מערכת יחסים שהגיעה לקצה, עם חברתו. כמה שעות מאוחר יותר, הוא טלפן בבכי וביקש להיפגש שוב עוד באותו יום. בשעת לילה מאוחרת, התוודה כי חברתו היא בעצם חברו. 
הוא סיפר, כי חוץ מאמו, אף אחד מסביבתו הקרובה אינו יודע על קשר זה. יניב חרד מפני האפשרות שאביו, איש מבוגר שבריאותו רגישה, יגלה את דבר הקשר ואמר, כי אם בריאותו של זה תיפגע חלילה, הוא לא יוכל לחיות בשלום עם מצפונו. הוא הדגיש, כי דודו, שהפנה אותו למפגשי המודעות, לא יודע על נטיותיו ההומוסקסואליות, ואף לא אחד מחבריו. 
לאחר שני המפגשים, ביקש יניב להביא למפגשים את חברו, בתקווה שעבודת המודעות תתרום להצלת הקשר, שבבסיסו, כך הוא אמר, ישנה אהבה הדדית כנה. אוהד נענה. 
שלא כמו במקרה של יניב, שני הוריו של אוהד יודעים כי בנם הומוסקסואל, כך גם אחת מדודותיו – "דודה קרובה" – וחבריו הקרובים. אוהד גם נהג לבלות אחת לשבוע במועדונים של הומוסקסואלים, ולדבר על נטיותיו באוזני מי שגילה התעניינות. 
אוהד סיפר, כי הוריו אנשים דתיים, וכי הם מסתירים את דבר היותו הומוסקסואל משאר אחיו ואחיותיו הצעירים ולכן גם אוסרים עליו להלין בביתם את חבריו האינטימיים. לדבריו, גם הוא מאמין באלוקים ואף שומר שבת. הוא התוודה כי נטיותיו המיניות, גורמות לו להרגיש שהוא חוטא ושהוא עושה דבר שאינו אהוב על אלוקים, מה שגורם לו לחרדות. 
למרות שהקשר בין שניהם הלך והעמיק, התנאים שליוו את תחילתו, הקשו על אוהד ויניב להתמודד עם הקשר, בצורה שתאפשר לכל אחד מהם התפתחות אישית בקצב הטבעי לו, בתוך כך גדילה משותפת בזוגיות שלהם. הם היו על סף פירוד. 
שניהם הסכימו על מפגשים משותפים, שיתקיימו אחת לשבוע, לצד מפגשים אישיים עם כל אחד מהם, גם הם אחת לשבוע. המטרות המוגדרות הראשוניות של התהליך היו: 
אצל יניב: 1. להבין מאיפה נובעת נטייתו לפזר את כספיו של אביו ללא מחשבה וכיצד זו קשורה לפחד שלו "לצאת מהארון" – כפי שניתן ללמוד מהמערך האנרגטי המולד שלו. 2. להבין מאיפה נובעות התפרצויות הזעם המלוות בהתקפי בכי ודיכאון. 3. להיות מוכן לבטא את האמת הפנימית שלו, גם אם המחיר של זו הוא ביקורת נוקבת מצד הסביבה שאמורה לתמוך וביטויים של הסרת תמיכה. 4. להרפות מ"הסינר של אבא ואימא". 
אצל אוהד: 1. להבין שנטיותיו אינן סותרות צו אלוקי – כל עוד אלה נובעות מתוך חיבור לאמת פנימית שלו ויש בהן להביא אותו להתנסות באהבה אמיתית. 2. להבין שהתנסותו ברגש אינטימי כלפי גבר, אמורה להיות פרק בתהליך הצמיחה הפנימית שלו ושעליו רק להתבונן בתהליך ולזהות את נקודת השינוי – אם זו צריכה להגיע, כחלק מתהליך הצמיחה הפנימית שלו. 
אצל יניב ואוהד, כזוגיות: 1. לזהות את הצרכים הטבעיים שלהם, כפי שהם נובעים מהמערך האנרגטי המולד, ולתעל אותם לכדי ביטוי בוגר, בזוגיות שלהם. 2. להכיר בצרכים הטבעיים של בן זוגם – שוב, כפי שהם נובעים מהמערך האנרגטי המולד, ולקבל אותם. 2. לכבד, זה את המרחב של זה. 3. לאפשר זה לזה, מימוש אישי וצמיחה התואמים את הקצב האישי. 

* * * * * 
זמן בעולם התופעות, על-פי ההתבוננות הדאואיסטית, הנו אינסוף מחזורי אנרגיה שלכל אחד מהם יש התחלה, אמצע וסוף ושוב התחלה וכך הלאה. לידה, ילדות, התבגרות, בגרות, שיא, התייצבות, הזדקנות, מוות, קבורה, אין (Void), התעברות והריון, הנם ביטויים של מחזוריות הזמן בעונות השנה בטבע, בכלל אלה עונות השנה הפנימיות של האדם. 
אלה מוטבעים בכל תופעה הנולדת אל תוך עולם התופעות, עם רגע לידתה ומהווים "די.אנ.איי. אנרגטי", המלווה אותה לאורך חייה. וכך, כשהוויה נולדת אל תוך עולם התופעות, אותו פרק במחזור הצמיחה האנרגטי, הנמצא באותה נקודת זמן, שהלידה מבטאת אותו, יונצח בהוויה שנולדה ויבוא לידי ביטוי בכל "תא" של חייה. בדומה לעינית מצלמה, שעם פתיחתה מנציחה על גבי הפילם, שבריר של זמן ברצף של היסטוריה, וזה יראה בתמונה המפותחת. 
מכיוון שכל הוויה בעולם התופעות, הנה שילוב זה או אחר של ין-יאנג וחמש ההתהוויות (המבטאים את מחזור הצמיחה האנרגטי), המציאות, או אם לדייק יותר, מה שנתפס בעיני האינדיבידואל כמציאות – לא רק שהיא השיקוף של המערך האנרגטי המולד שלו – היא היא המערך האנרגטי עצמו. 
כלומר, דרכו של האינדיבידואל לתפוס את המציאות שלו ולהגיב אליה, היא מערך הין-יאנג וחמש ההתהוויות שלו ויחסי הגומלין שביניהם. אלה נובעים מחיבור אנרגטי בין שנת הלידה, חודש הלידה, יום הלידה, שעת הלידה וגם מקום הלידה. מסר זה הובא באוזני אוהד ויניב, והודגש כי הוא גם זה שמהווה נקודת המוצא לתהליך ההתוודעות ל"עצמי הטהור" ולפיכך הטבעי, לאור צורת ידע זו. 
המערך האנרגטי של יניב יכול ללמד, עד כמה איכות אנרגטית אחת – קטנה ככל שתהיה – יכולה במצב לא מאוזן, לדכא ביטוי מאוזן, של איכות אנרגטית אחרת – גם אם זו דומיננטית עד כדי כמעט בלעדיות. 
יניב הוא מה שנקרא, "טיפוס יאנג" ועוד יותר – יאנג מתכת. היי-ג'ינג (YiJing) רואה ביאנג מתכת את היאנג הזכרי ביותר (מבין כל ה"יאנגים"); היאנג הטהור, הכוח היוצר, הכוח השמימי, האבא, הדרקון. תכונות מאוזנות של יאנג בכלל ויאנג מתכת בפרט, המבטאות יאנג אמיתי, הן: חוזק פנימי (הנובע מחיבור לאמת הפנימית ולכוח שלה), ערכי מוסר גבוהים, נחישות, מיקוד, הובלה, הנהגה, נטייה לסוכך ולגונן, יוזמה שיש בה יצירתיות. 
בנוסף, במערך של יניב מופיעות איכויות יאנגיות – של התהוות מים, עץ, אש ואדמה. קשת היאנג כולה. ובכל זאת מה שנראה באופן בולט מאוד, במפגשים הראשונים, זה הצורך לרצות ו"להיראות טוב" בעיני הסביבה, עם נטיות לדימוי עצמי נמוך – ביטויים לא מאוזנים של ין, המבטאים איכות יינית חלשה, קרי לא במצב האמיתי שלה. דבר שעל פניו, נראה כמוזר לנוכח העובדה שיניב הוא "כל כך יאנג". 
התבוננות במפת המערך האנרגטי המולד של יניב, מעניקה קצה חוט להבנה. שם נראה בבירור, כי בעוד איכות יאנג של יניב היא דומיננטית מאוד ומתבטאת כמעט בכל רובד של חייו (למרות גילו הצעיר, יניב נושא בתפקיד שיש בו הנהגה בכירה, כשיש בכוונתו להתקדם גם ממנו), ברובד אחד – היחידי שבו מופיעה אצלו איכות ין – הביטוי העצמי היצירתי שלו. 
ברובד המסמל את הביטוי העצמי היצירתי של יניב, נמצאת איכות ין אדמה, שהיי-ג'ינג רואה בה את הין הנקבי הטהור, האימא, האיכות הסבילה. את איכות זו מלווה איכות ין עץ, שהיא הרגישה והפגיעה מכל האיכויות הייניות של ההתהוויות השונות (אש, אדמה, מתכת, מים). 
ושוב, ביטויים מאוזנים של ין, המבטאים מצב של ין אמיתי, הם: אי-פעולה הנובעת מתוך שקט פנימי ובניית מומנטום אנרגטי, שיש בו להוביל לפעולה – בזמן הנכון, הנבה (פרי) הנובעת מצייתנות והתאמה עצמית לכוח היוצר הטהור ולפיכך גם רכות וגמישות, קבלה. 
הדרך שבה יניב נטה בעבר לבטא את היאנג והין שלו, בקשר שלו עם הסביבה הקרובה, הייתה כאמור לא מאוזנת: היאנג הלא אמיתי, בא לידי ביטוי בהתקפי זעם ואגרסיה גלויה וסמויה (פיזור הכסף של אביו – אגב, מתכת גם הוא, כפי שהוא בא לידי ביטוי במערך האנרגטי של יניב עצמו), שנבעו מין לא אמיתי, שבא לידי ביטוי בחוסר עמוד שדרה ואי-פעולה/יוזמה והתנדנדות, הנובעים מכך. 
ין לא אמיתי שהצטבר והגיע לשיא, הפך להיות יאנג לא אמיתי. והמטוטלת המשיכה: יאנג לא אמיתי שהצטבר והגיע לשיא, הפך להיות ין לא אמיתי. וכך היה אפשר לראות כיצד התפרצויות הזעם והאגרסיה הביאו להתקפי בכי ודיכאון מקפיא. וכך הלאה. העובדה שיניב הוא טיפוס מתכתי (יאנג מתכת, עם נטיות לפרפקציוניזם ושיפוט עצמי ולפיכך סביבתי, מחמיר), תרמה להתקפי הבכי ואילו הזעם, האגרסיה והדיכאון, קשורים לין עץ שבעבר דוכא. 
מתוך רצון לרצות את הסביבה בה הוא פועל במסגרת תפקידו הבכיר ולהרשים אותה, יניב נהג להזמין קולגות שלו וחבריהם, למסעדות "על חשבונו" (חשבון כרטיס האשראי של אבא, שהיה ברשותו) למשל, דבר שהכניס את אביו לחובות עמוקים. אותו רצון לרצות ולהרשים ופחד להיתפס ב"אור שלילי" (ולכן להיות "פחות אהוב" על אביו ואימו, מה שעלול לשים את התמיכה הכלכלית שלהם בו בסימן שאלה) הם גם אלה שגרמו ליניב, שלא לחשוף את נטיותיו המיניות. 
בקשר שלו עם אוהד, יניב נטה להמעיט בביטוי רגשות של כעס ותסכול (כשאלה עלו), ולו רק שאלה לא "יערערו את היציבות" של הקשר ביניהם. תרמו לכך אותו ין אדמה, שנמצא אצלו בביטוי האישי וין מים, שבנקודת החיבור עם הין עץ (כאמור, הביטוי האישי היצירתי של יניב), התהוות זו (מים) מתכלה ולכן כלל לא באה לידי ביטוי, למעט נטייה למניפולציות (שהיא ביטוי לא מאוזן של מים). 
חשוב לציין: כל הוויה היא עולם ומלואו ולכן כל נטייה לתייג ביטויים אנרגטיים באופן כוללני וגורף, כפי שהם נראים בתכונות אנושיות, מחטיאה לאמת. יחד עם זאת, מכיוון שמדובר בצורת ידע המבוססת על סמלים וחוקים הבאים לידי ביטוי במושגים, דרך התיוג מאפשרת איזושהי נקודת מוצא לתהליך, שיש בו לחשוף רבדים עמוקים הרבה יותר. חשוב לזכור שמדובר בנקודת מוצא בלבד וכי עלינו להיות פתוחים לכל גילוי ותובנה שיעלו מתוך תהליך ההתוודעות לעצמי הטהור. 
בהקשר זה, מן הראוי להדגיש כי כשמדובר בביטויים לא מאוזנים של יאנג וין לא אמיתיים – בדרך ביטוי העצמי של יניב – בשום פנים ואופן אין להסיק מכך שיניב מבטא יאנג וין לא אמיתיים בכל הרבדים של חייו. ההפך מזה הוא הנכון; ליניב יכולות חמלה גבוהות מאוד, נכונות להתחדש ולהשתנות, יכולת ניתוח דברים שיש בה התבוננות ויכולת לקבל החלטות המתעלות מעל דחפים רגשיים, יציבות שיש בה נחישות להתמיד בדרך הבונה, יכולת הנהגה טובה והובלה. 
כל אלה הם ביטויים מאוזנים של יאנג אמיתי וין אמיתי והם נראים ברבדים שונים של חייו של יניב, לרבות הנחישות למצוא דרך שתאפשר ריפוי לעצמו ולקשר שלו עם אוהד והיכולת למשוך את אוהד לדרך ריפוי זו. דבר שאוהד יזקוף לזכותו של יניב תמיד, לאור העובדה שהתעקשות זו של יניב, פתחה לדבריו של אוהד, צוהר לעולם רחב ועמוק, שבו הוא מתכוון להתפתח דרך לימוד הרפואה הסינית וטיפול בסביבתו. 
נקודת התורפה של יניב כאמור, היא במקום שבו עליו לבטא את החלק האינטימי שבו, אותו מימוש יצירתי של המקום הפנימי ביותר. שם המים שבו (המבטאים במערך האנרגטי של יניב את הביטוי היצירתי האישי – ועל כך בהמשך), נחלשים על-ידי העץ שלו, שהוא ין. היום מודע יניב ליכולת שלו לתעל את האיכויות האנרגטיות שלו למטרות של צמיחה. 

* * * * * 
האם אוהד ותמיר יפנימו את הכלים הדאואיסטיים ויחזרו להיות זוג אוהב ? 
התפיסה הדאואיסטית מלמדת שהחיים בעולם התופעות, הם תהליך צמיחה שמטרתו פיתוח התודעה הגבוהה. תהליך כרוך בזמן, שמהותו מחזור עונות פנימיות המבטאות סדר טבעי של 12 פרקי צמיחה: לידה, ילדות, התבגרות, בגרות (צמיחה לקראת שיא), שיא, התייצבות, הזדקנות, מוות, קבורה ואין (void) המוביל להתעברות המביאה להריון של הלידה הבאה. 
אלה מבטאים צמיחה פנימית וחיצונית והם נמצאים בכל אחת מחמש ההתהוויות. כאן ניתן לראות במספר מעגלי צמיחה והתפתחות; האחד, הטרנספורמציה החיצונית – מהתהוות להתהוות (מים לעץ, עץ לאש וכך הלאה) ואילו השני, הטרנספורמציה הפנימית – מפרק לפרק בתוך ההתהוות עצמה. 
כך ניתן לראות את התהוות מים למשל, עוברת – בתוך עצמה – מפרק לידה לפרק ילדות וממנו להתבגרות, בגרות, שיא, אסיף, הזדקנות, מוות, קבורה, אין, רחם, הריון, לידה וכך הלאה. כשפרקים לידה, ילדות והתבגרות – מבטאים את התהוות עץ של התהוות מים; פרקים בגרות, שיא ואסיף – את התהוות אש של התהוות מים; פרקים הזדקנות, מוות וקבורה – את התהוות מתכת של התהוות מים; פרקים אין, רחם והריון – את התהוות מים של התהוות מים. אותו סדר צמיחה והתפתחות חל על כל התהוות. 
פרק אדמה של כל התהוות, נמצא בנקודת המעבר מהתהוות להתהוות במעגל ההתהוויות החיצוני והפנימי: התבגרות – הוא פרק אדמה המוביל מהתהוות עץ להתהוות אש; אסיף – פרק אדמה המוביל מהתהוות אש להתהוות מתכת; קבורה – פרק אדמה המוביל מהתהוות מתכת להתהוות מים; הריון – פרק אדמה המוביל מהתהוות מים להתהוות עץ. אדמה היא הפרק וההתהוות שאמורים לרכך את זעזועי השינויים הנלווים לטרנספורמציה ודווקא בגלל זה, פרק/התהוות זו רגישה יותר מכל ההתהוויות האחרות לשינויים. 
קיומם של פרק מוות ופרק לידה במעגל ההתהוויות החיצוני והפנימי, כפי שהם באים לידי ביטוי במתכת ועץ, מלמדת כי מוות (מתכת) ולידה (עץ), הם חלק ממעגל אחד, וכי כל הוויה בעולם התופעות, עוברת אותם. 
המים מלמדים על "החיים שלאחר המוות", אותו פרק שאחרי מוות ולפני לידה, ןשב 12 פרקי הצמיחה, הם מתבטאים בפרקים אין, התעברות והריון. התהוות מים היא ה"נסתר הגדול", המקום של הפוטנציאל, הדאו. 

* * * * * 
התבוננות במבנים האנרגטיים המולדים, מלמדת על כך שחמש ההתהוויות, מבטאות רבדים שונים בחייו של האינדיבידואל – שונים מהרבדים שאותן חמש התהוויות בדיוק, מבטאות בחייו של אינדיבידואל אחר. וכך, התהוות מים למשל, במערך אחד יכולה לבטא את החברויות של בעל המערך; במערך אחר היא יכולה לבטא את היצירתיות של בעל המערך; במערך אחר זו יכולה לבטא את התמיכה שבעל המערך מקבל ואילו במערך מולד אחר, התהוות זו יש בה לבטא את השפע בחייו של בעל המערך. 
מתוך המערך האנרגטי המולד של יניב עולה, כי התהוות מתכת מבטאת את העצמי כאמור (להזכיר, יאנג מתכת) וגם את החברויות שלו, התהוות אדמה מבטאת גם את התמיכה שהוא מקבל (אהבה של אימא ואבא לפני הכל) וגם את הזוגיות שלו, התהוות אש מבטאת את הכוח שלו (בתוך כך להציב לעצמו יעדים ולהגשים אותם), התהוות עץ מבטאת את השפע שלו (בתוך כך יחסו לכסף) ואילו התהוות מים מבטאת את הביטוי היצירתי האישי. 
העובדה שהתהוות מים המבטאת במערך האנרגטי המולד של יניב, את הביטוי היצירתי האישי שלו, מתחברת לין עץ שלו – שכאמור נמצא גם הוא בביטוי היצירתי האישי של יניב, שופכת אור נוסף על אותה "אי-אונות" שליוותה אותו בכל הנוגע לצד זה של חייו. זאת מכיוון שהתהוות מים מגיעה לפרק "מוות" שלה, עם הגיעה למקום של ין עץ. 
תנועה מהתהוות להתהוות, מפרק לפרק בתוך 12 פרקי הצמיחה הטבעית, קיימת כל הזמן, כמו גם מעגלי ההזנה והריסון. הקשבה פנימית לסדר צמיחה זה ומודעות לתהליך הנובע ממנו, מאפשרים בניית מומנטום ומימושו בזמן המתאים. בדומה להריון, יש במצב זה המתנה שאינה סתמית אלא מודעת להוויה המתפתחת ברובד הפנימי, ומכינה את עצמה לקראת מימושה ברובד החיצוני. 

* * * * * 
המערך האנרגטי המולד של יניב והמערך האנרגטי של אוהד מלמדים כי שניהם טיפוסים של "הדרקון המתכתי", שיש בו שילוב של יאנג מתכת (באנרגיה השמימית) ויאנג אדמה (של התהוות עץ) המכיל בתוכו ין עץ וין מים (באנרגיה הארצית) – דבר שאומר, "שים לב! אתגר לפניך!" בגלל "אופיו הסוער" של הדרקון, מפגש בין שני דרקונים מראה בדרך כלל קונפליקט. 
למרות שהדרקון הנמצא ב 12 הענפים הארציים, מופיע בהתהוות עץ והדרקון שהיי-ג'ינג מדבר עליו, הוא יאנג מתכת טהור (במקרה של יניב ואוהד – הם גם זה וגם זה, מכיוון שהם מאופיינים ע"י הדרקון המתכתי)התכונות של דרקון האדמה-עץ ודרקון המתכת, דומות (החיבור בין השניים הוא דבר המצדיק מאמר בפני עצמו). 
הדרקון בתרבות הסינית, הוא יצור בעל כוחות עליונים, שיש באפשרותו למשוך גשם מהשמים לארץ ובכך להביא ברכה. בפולקלור הסיני, מקום מרבצו של הדרקון, בתקופת החורף, הוא במעמקי אגם שליד ההר
עם הגשמים הראשונים, המבשרים על בואו של האביב (הסיני), כפריים היו ממהרים לאגם, ומשליכים לתוכו, עצמים שונים – מתכות (!) בעיקר, שעל-פי האמונה, הדרקון נרתע מהם. זאת על מנת "לזרז" אותו, לקום מתוך האגם ולנסוק לשמים כדי להביא לירידת גשמים של ממש. 
תכונות אנושיות של האיכות האנרגטית אותה מבטא הסמל, דרקון, כוללות: טוב לב, בטחון עצמי, הנהגה, כריזמה, דרמטיות. אלה נראים במצב של יאנג אמיתי (אדמה-עץ או/ו מתכת – בכל מקרה הם יאנג). במצב של יאנג לא אמיתי, הביטחון העצמי לובש ביטוי של התנשאות ויהירות, יכולת ההנהגה והכריזמה, לובשות ביטוי של השתלטות אנוכית ואגרסיבית ואילו הדרמטיות באה לידי ביטוי בסערות. 
את הסערות סביבו, יכול הדרקון ליצור במודע או שלא במודע. במובן זה הוא דומה לכמוסת סודה ביקרבונט שמושלכת אל תוך כוס מים, שוקעת פנימה ועולה בסערה כבועות משתוללות. דרקון לא מאוזן, שאין לו סביבה בה הוא יכול לחולל סערות (קטנות או/ו גדולות), זה מחזה עצוב שיכול לעורר רחמים. הדרקון הוא פצצת אנרגיה בעלת עוצמות, שיש לדעת לתעלן. אז הוא הופך להיות היאנג הטהור בגדולתו. 
"חכמת התמורות" (YiJing), הנחשבת לעתיקה ביותר בקלאסיקה הסינית ואחד מעמודי התווך של הפילוסופיה הדאואיסטית, מלמדת כיצד התופעות, מבטאות צירופים של ין ויאנג – מתי הוא הזמן ומהי הדרך לבטא אותם (אמיתיים), באופן שיקדם את דרך המימוש היצירתי של הגרעין הטהור. 
בכך בעצם, היי-ג'ינג מסייע לאינדיבידואל להבין את האנטומיה האנרגטית של אירועים ותופעות. היכולת להבין את האנטומיה האנרגטית, מאפשרת לאינדיבידואל, להתכוונן לשפה הקוסמית הגבוהה ובכך להגיע למצב של ביטוי יצירתי ושחרור, הרמוניה ושלמות. 
הדרקון, כסמל לכוח היוצר הטהור, הוא השישייה (Hexagram) הראשונה והפותחת, ב 64 השישיות של היי-ג'ינג. דרכה, מלמדת חכמת התמורות את הסדר הטבעי של פרקי הצמיחה הפנימית (ולפיכך גם החיצונית) – מרובד האין (void ) דרך רובד הארץ, לרובד השמיים. 
חשיבותו של התהליך ההדרגתי, ומימוש "הרגע הנכון", הוא חיוני ביותר. ביכולת לזהות את הזמן המתאים לפעולה, יש הקשבה לאותה שפה קוסמית גבוהה, והרמוניה עם הדאו. 12 פרקי הצמיחה הטבעית נראים בתהליך התעוררותו של הדרקון מתנומת החורף, הופעתו על פני האדמה ונסיקתו אל השמיים. 
בייחסו ל"אדם המואר" את תכונותיו השמימיות של הדרקון, היי-ג'ינג, מלמד את הסדר הטבעי של שלבי הצמיחה הפנימית, מהחומר אל הרוח: שישייה מורכבת משתי שלשות (Trigram) – התחתונה, מבטאת את רובד הארץ ואילו העליונה מבטאת את רובד השמיים. 
בתוך השישייה, שני הקווים הראשונים, מבטאים את רובד הארץ והצרכים הפיסיים, שני הקווים העליונים – את רובד השמיים והצרכים הרוחניים ואילו שני הקווים האמצעיים – את רובד האדם והדחפים הנפשיים. בהיותו בין הארץ לבין השמיים, הקו השלישי, הוא בדרך כלל קו המבטא קשיים. הוא נקודת מעבר, המלמדת על חופש הבחירה של האדם. 
היי-ג'ינג, בתארו את שלבי צמיחת הדרקון (נסיקה ומימוש יעוד), בשישייה מספר 1, אומר בקו הראשון של השישייה, כי הדרקון שקוע בתוך המים וכי אין זה הזמן הנכון בשבילו לצאת. חמשת הקווים הבאים, מתארים את עלייתו של הדרקון מתוך המים ותרומתו, כשהקו השישי, העליון – המקום הגבוה ביותר – מתריע אותו מפני גאווה ועמה נפילה. 
חשוב לראות כי הכפריים, שהיו ממהרים לאגם, על מנת לעורר את הדרקון מתרדמת החורף שלו, לא עשו זאת לפני בואם של הגשמים הראשונים. כלומר, הם לא ניסו להביא למשהו, טרם זמנו, אלא "לעודד" תהליך שכבר החל. 
* * * * * 
היותם דרקון (ועוד דרקון מתכתי, כאמור), תורמת למציאות ה"סוערת", שגם יניב וגם אוהד חווים, במסגרת משפחתם הקרובה, מעצם היותם בעלי נטיות הומוסקסואליות (בוודאות: אם לא זה – היה משהו אחר, ש"יוצר סערה" סביבם). 
למה שתי הוויות, בחרו להיוולד למשפחות דתיות/שמרניות, לגדול בחממה של תנאים מפנקים ותמיכה, כדי "לבעוט" בהם ולמשוך "את השטיח" תחתיהם – זוהי שאלה, שרק תהליך עמוק ומתמשך של מודעות עצמית, יכול להעניק לה התחלה של תשובה. 
מודעות עצמית למורכבות האנרגטית המולדת, מאפשרת לאינדיבידואל להתקרב למסתורין האופף את הגורמים השנונים ביותר, הפועלים על ההוויה ובכך מאמנת אותו לתקשר עם אותה שפה עמוקה, הפועמת דרך שדה אנרגטי אוניברסלי. תקשור זה מאפשר יכולת להפריד בין "הקולות החיצוניים" של החברה לבין "הקול הפנימי" המבטא את האחד ובכך מימוש עצמי של הגרעין הטהור וה"דה" של הדרך. 

* * * * * 
האלכימיה הדאואיסטית הפנימית מכנה את תהליך העבודה הפנימית, שיש בה גיבוש של הגרעין הטהור, תוך התחברות לידע הדאו – "תהליך הבעירה". 
ליו-יי-מינג, סמכות דאואיסטית בן המאה ה- 19, בפרשנות שלו על עבודתו של צ'אנג פו-טואן, כותב על תהליך זה: "…'תהליך הבעירה' שעליו מדברים בספרי האלכימיה הקלאסיים והכתבים של המאסטרים, היא מטפורה לסדר העבודה הרוחנית המעשית. באופן כללי, בעבודה רוחנית יש מה שבא קודם ומה שבא אחר כך; יש זמנים להתרגעות ומהירות, התקדמות ונסיגה… זה כמו בזמן שמישהו מכין תרופה על אש, ישנם זמנים לבעירה עדינה, בעירה נמרצת וסיום, כשהבעירה מספקת…" (מתוך The Inner Teaching of Taoism בתרגומו של Thomas Cleary, הוצאת Shambala) 
ההכרח בלהיות קשוב לסדר הצמיחה הטבעי כפי שהוא בא לידי ביטוי בעונות הפנימיות, נקשר לאחד מעקרונות המפתח בפילוסופיה הדאואיסטית – ה Wu-Wei ("אי-פעולה"). ב Wu-Wei אין משום "אי-עשייה סתמית" הנובעת מעצלות או/ו ראייה פאטאליסטית, כי אם "אי-מאמץ מניפולטיבי" ההולך נגד הזרימה הטבעית. 
מהם הביטויים של יאנג וין אמיתיים, מתי להיות יאנג ומתי להיות ין, כיצד לדחות את הין הלא אמיתי ולחזק את היאנג האמיתי, כיצד למזג בין שניהם, זיהוי העונות הפנימיות ותהליך הצמיחה המשתמע מהם – כל אלה מאפשרים מימוש יצירתי של הגרעין הטהור. יש בהם לאפשר לאינטליגנציה הנעלה, להתממש בעולם התופעות, באופן הנכון לה. 
השבוע חגגו יניב ואוהד עשרה חודשים לזוגיות שלהם וחמישה חודשים לאהבה המתחדשת ביניהם. אביו של יניב וכך גם דודו ואחיו, יודעים על נטיותיו המיניות וגם מוכנים לקבל אותו ואת חברו אוהד, כשהם מגיעים יחד ומחליטים ללון יחד בבית המשפחה. יניב גם עומד על כך שהוריו, יגיעו גם הם למפגשי מודעות – דבר שאותו הם מתכוונים להתחיל לעשות כבר בימים הקרובים. היום יניב גם יכול להגיד לאוהד, שהוא עושה משהו שמכאיב לו או מרגיז אותו, בלי חשש.
אוהד לומד שהאינטליגנציה הנעלה, יכולה לשאוף להתממש גם בנטיות הומוסקסואליות וכי הדבר החשוב ביותר זו הכנות הפנימית והשאיפה לבטא אותה כדרך צמיחה. הוא פחות מפוחד ממה שנתפס בעיניו כחטא ופתוח יותר לבחון את הצרכים האמיתיים שלו – מתוך שחרור. גם אוהד וגם יניב מודעים לכך שהם רק בתחילת הדרך וכי מסלול הצמיחה המחכה לצעדיהם, הוא ארוך. הם לומדים להבשיל את המוכנות שלהם להמשך המסע. 

יעל ריין, בוגרת ה American Taoist Healing Center שבניו-יורק, מיסודו של הרופא ברפואה סינית מסורתית ומחבר הספרים, ד"ר לו נאן ותלמידתו, מכוונת בהתפתחות התודעה הגבוהה לאור עקרונות הפילוסופיה הדאואיסטית ואסטרולוגיית האבחון של הרפואה הסינית, במסגרת ייעוץ אישי וקורסים. 

הכתבה הופיעה ב"חותם סיני" כתב עת לרפואה סינית של מכללת "מדיסין". 
.