קוד הימלר ושכמותו-האסטרולוגיה סינית

קוד הימלראכזריות היתה מנת חלקו של  הנרייך הימלר ,נאצי "משפחתי"  ואכזרי במיוחד ששב לככב בכותרות.
האם מדובר בתולדה של תקופה, במקרה ייחודי או  בקוד שהצליחו הסינים לחשוף במפה האסטרולוגית הסינית? האם אכזריות כזאת יכולה לחזור על עצמה ואם כן כיצד היא נראית במפה של הימלר ? בכל מפה?  ומה עוד צפוי ?
לקריאת הכתבה של שרונה פומס