אתם ההרים-כיצד משפיעה עלינו הסביבה

1מה קורה כשהסביבה משפיע עלינו מבלי שנשים לב? האם הרים שזורם ביניהם נהר עדיפים עבורנו על פני הרים שיש ביניהם ואדי עמוק? ומה לגבי הרים כפולים שנראים כמו חזה? שרונה פומס במסע הררי בנבכי הפנג שואי