אמפטיים לפנג שואי

מי הם הלקוחות המזמינים יעוץ פנג שואי? מי הם הלקוחות החשים נוחות או אי נוחות בחדר מסוים ישנים או לא ישנים היטיב בחדר השינה או מתקשים להסביר מדוע נעים או לא נעים להם בבית, מדוע יש להם צורך לעבור לבית אחר או לא אוהבים את הבית כבעבר או בכלל?

אחת השאלות שאני נוהגת לשאול  את הלקוחות היא מה גרם להם לבחור את הבית או את העסק ומהי התחושה שהם חווים באופן אישי עם המקום ועד כמה היא יציבה או משתנה לפני שאני ניגשת לנוסחאות פנג שואי ואחרות ובודקת את האיכות המגוונת של האנרגיה.

עוד לפני שאני פונה ללקוחות, עוד לפני הנוסחאות ולעיתים עוד לפני שאני מבקרת במקום אני חשה ממקום נטרלי שאין בו אג'נדה את זרימת האנרגיה ומבחינה באנרגיות הרב שכבתיות  של המקום ובהדהוד הלא מקרי הניבט באנרגיות של הלקוח שהזמין אותי.

אחד הנושאים הליבתיים קשור ליכולת להבחין האם התחושות קשורות למקום עצמו, לבעלים קודמים, לנסיבות חיצוניות  או לאדם עצמו – השאלות הללו דורשות הבהרה והן הבסיס ליעוץ פנג שואי מקצועי.

 

                                                         כמה אמפתיה

 

הלקוחות הרבים שפגשתי במהלך חיי היו כה מגוונים אך המשותף לכולם קשור ליכולת האמפטית שלהם.

אנשים אמפטיים רגישים לזרימת האנרגיה הנראית והלא נראית לעין בבתים שלהם ושל אחרים. לעיתים סידור וארגון המרחב  מסייע להזרים את האנרגיה מחדש, לשחרר אנרגיה של סטגנציה ופסולת כדי לחבור להרמוניה.

לעיתים השחרור עצמו עולה מתוך המפה האסטרולוגית עצמה וקשור לרגישותם הרבה באופן כללי או בתקופה מסוימת יותר מבדרך כלל.

אמפטיים לפנג שואי הם גם אמפטיים לאנרגיות של אנשים אחרים כדי כך שהם סופגים אנרגיות המגיעות מבחוץ ומנכסים אותם לעצמם.

האמפטיים הם גם האינטואיטיביים, הטלפתיים והיודעים לחוש כהרף עין מי ומדוע היועצת מתאימה להם, לחוש מה קורה בחוץ מתי ובכלל.  לעיתים מומחיותם ברגישותם והם זקוקים להכוונה ולאישור שאכן חשו ובחרו נכון בעוד אחרים מביניהם מרוב רגישותם בדרך כלל לא ערים למה שקורה בתוכם פנימה.

בסביבת האמפטיים בדרך כלל  כנהוג בעולם של קוטביות מתגוררים אנשים שלא יבינו מדוע הם רגישים מידי ומה לא בסדר בחדר או בבית.  במקרה כזה הצורך לקבל יעוץ מסייע להבהיר ולאשר מדוע הם חשים כפי שהם חשים.

יותר ויותר אמפטיים יגלו את הרגישות כמתנה מופלאה שהם ניחנו בה בעולם של רעשים והסחות דעת כשהם יבחרו לעשות בה שימוש צלול ומודע.  

סיבות נוספות לא נראות לעין ולא מודעות לכך שאנשים מזמינים יעוץ פנג שואי קשורות לשני דברים נוספים:

האחד הוא הקשר חוויתי עתיק יומין, לאו דווקא מזרם החיים הזה, לאנרגיות של בתים ולאנרגיות בכלל.

השני הוא צורך בתבנית מסודרת ובמבנה מאורגן הנחוץ להם כדי להרגיש בנוח.

 

                                                     יועץ לענייני אמפטיה

 

המבנה הזה קשור לכלים שיש לפנג שואי להציע, לכוונה ההדדית בתהליך הייעוץ  ושניהם קשורים באופן משמעותי ליועץ שנבחר. 

ההשפעה שיש ליועץ על קביעת האנרגיה של המבנה חשובה במיוחד. כוונה הדדית קשורה לסחר חליפין אנרגטי  של הלקוח המשתוקק לשינוי והיועץ המציע את השינוי באמצעות הכלים המגשרים העומדים לרשותו.

מכאן חשיבות רגישותו ובשלותו הרוחנית של היועץ במפגש עם לקוחותיו האמפטיים וחשיבות ההשפעה של כוונת היועץ הפוגשת באופן הדדי את הלקוח בתהליך הייעוץ.