איזה יום היום? חודש אוקטובר 2018

בכל חודש יש ימים יציבים ומאתגרים
(משתנים /פחות יציבים) לפעילויות שונות :פתיחת עסק,חתימה על חוזה,שיפוץ,מעבר בית,טיפול רפואי, נסיעה, חתונה ועוד. להלן מידע כללי אודות ימים מטיבים ומאתגרים ואינם תחליף להתאמה אישית. 

 

 יומנים לבחירת ימים עבור 2019 – בהכנה ויצאו בקרוב!  
 למידע נוסף

איזה יום היום? אוקטובר  2018- 
ינג מים כלב 

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
 30.9
ין עץ
שור
 1.10
ינג אש
נמר
2.10
ין אש 
ארנבת
3.10
ינג אדמה
דרקון
4.10
ין אדמה
נחש
5.10
ינג מתכת
סוס
6.10
ין מתכת
כבשה
 מומלץ

לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
 אינו מומלץ
לטיפול רפואי, 
לחפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה, חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
אינו מומלץ לפעילות חשובה

אינו מומלץ לטיפול רפואי, נסיעה,
שיפוץ וחפירה באדמה לבניה

מומלץ לנסיעה, פתיחה של קורס, מעבר בית, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה, שיתופי פעולה עסקיים, 
לשיפוץ, ולחפירה באדמה לבניה
לחתונה ולטיפול רפואי

אינו מומלץ לנסיעה

 

אינו מומלץ לנסיעה ולטיפול רפואי

מומלץ לנסיעה , פתיחה של קורס,חתונה,מעבר בית, שיתופי פעולה עסקיים,
אינו מומלץ
לחתימה על חוזה, טיפול רפואי,פתיחה של עסק,שיפוץ וחפירה באדמה לבניה

7.10
ינג מים 
קוף

8.10
ין מים
תרנגול

9.10
ינג עץ
כלב
10.10
ין עץ
חזיר
11.10
ינג אש
חולדה
12.10
ין אש
שור

13.10
ינג אדמה
נמר

אינו מומלץ
לטיפול רפואי, 
לחפירה באדמה לבניה,
שיתופי
פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה, חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ

אינו מומלץ
לטיפול רפואי, 
לחפירה באדמה לבניה,
שיתופי
פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה, חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ

אינו מומלץ
לפעילות חשובה

אינו מומלץ לטיפול רפואי,חתונה, שיתופי פעולה עסקיים וחפירה באדמה לבניה

מומלץ לחתונה, שיפוץ,
פתיחה של עסק,
חתימה על חוזה, חפירה באדמה לבניה אינו מומלץ

לחפירה באדמה לבניה,אינו מומלץ לטיפול רפואי,
לנסיעה ולמעבר בית
אינו מומלץ לפעילות חשובה
 
 
אינו מומלץ
לטיפול רפואי, 
לחפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה, חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ

14.10
ין אדמה
ארנבת

15.10
ינג מתכת
דרקון

16.10
ין מתכת
נחש
17.10
ינג מים
סוס

18.10
ין מים 
כבשה

19.10
ינג עץ
קוף

20.10
ין עץ
תרנגול
מומלץ לחתונה,
שיתופי פעולה עסקיים אינו מומלץ לפתיחה של עסק ולחתימה על חוזה
 
אינו מומלץ
לטיפול רפואי, 
לחפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה, חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
מומלץ למעבר בית, חתונה, חפירה באדמה לבניה
ולמפגשים עסקיים 
אינו מומלץ לנסיעה 
מומלץ לפתיחת קורס,
לשיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה
אינו מומלץ ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חפירה באדמה לבניה, חתימה על חוזה ולשיפוץ

אינו מומלץ
לטיפול רפואי, 
לחפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה, חתונה, פתיחה של עסק,
חתימה על חוזה
ולשיפוץ

 

מומלץ לנסיעה, מעבר בית, פתיחה של  קורס,  פתיחה של עסק, 
נסיעה, 
לשיפוץ, ולחפירה באדמה לבניה
לחתונה ולטיפול רפואי.
אינו מומלץ לחתונה, חתימה על חוזה, ושיתופי פעולה עסקיים  

 

 

 

אינו מומלץ
לטיפול רפואי, 
לחפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה, חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ

21.10
ינג אש
כלב

22.10
ין אש
חזיר

23.10
ינג אדמה
חולדה

24.10
ין אדמה
שור

25.10
ינג מתכת
נמר

26.10
ין מתכת
ארנבת

27.10
ינג מים
דרקון

מומלץ לחתונה, לנסיעה,לטיפול רפואי,לשיתופי פעולה עסקיים
אינו מומלץ לשיפוץ ולחפירה באדמה לבניה
 
אינו מומלץ לחתונה  לשיפוץ,  טיפול רפואי, חפירה באדמה לבניה 
 
אינו מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
אינו מומלץ
לפעילות חשובה
אינו מומלץ
לטיפול רפואי, 
לחפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה, חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
מומלץ 
לשיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה
אינו מומלץ ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חפירה באדמה לבניה, חתימה על חוזה ולשיפוץ
 
אינו מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
28.10
ין מים
נחש
29.10
ינג עץ
סוס
30.10
ין עץ
כבשה
31.10
ינג אש
קוף
 
   
 מומלץ

לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
וחתונה, ולשיפוץ אינו מומלץ לנסיעה
 
מומלץ לפתיחת קורס,
לשיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה
אינו מומלץ ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חפירה באדמה לבניה, חתימה על חוזה ולשיפוץ
אינו מומלץ
לטיפול רפואי, 
לחפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה, חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
 
מומלץ לפתיחת קורס,
לשיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה
אינו מומלץ ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חפירה באדמה לבניה, חתימה על חוזה ולשיפוץ