איזה יום היום? חודש ספטמבר 2018

בכל חודש יש ימים יציבים ומאתגרים
(משתנים /פחות יציבים) לפעילויות שונות :פתיחת עסק,חתימה על חוזה,שיפוץ,מעבר בית,טיפול רפואי, נסיעה, חתונה ועוד. להלן מידע כללי אודות ימים מטיבים ומאתגרים ואינם תחליף להתאמה אישית. 

 

 יומנים לבחירת ימים עבור 2018
 למידע נוסף

איזה יום היום? ספטמבר  2019  
ין מתכת תרנגול

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
    28.8
ינג מים
דרקון
29.8
ין מים
נחש
30.8
ינג עץ
סוס
31.8
ין עץ
כבשה
1.9
ינג אש
קוף
   
מומלץ
לפתיחה של קורס ולפתיחה של עסק, חתימה על חוזה 
לחפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
ולטיפול רפואי,ולשיפוץ
אינו מומלץ למעבר בית,חתונה ונסיעה 
מומלץ

לחפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ אינו מומלץ לנסיעה ולטיפול רפואי 
מומלץ לפתיחה של קורס אינו מומלץ לטיפול רפואי

אינו מומלץ לפעילות חשובה

מומלץ לנסיעה
אינו מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
ולטיפול רפואי, חתימה על חוזה ולשיפוץ

2.9
ין אש 
תרנגול

3.9
ינג אדמה
כלב

4.9
ין אדמה
חזיר
5.9
ינג מתכת
חולדה
6.9
ין מתכת
שור
7.9
ינג מים
נמר

8.9
ין מים
ארנבת

מומלץ 
לשיפוץ ולחפירה באדמה לבניה
אינו מומלץ
לשיתופי פעולה עסקיים,
נסיעה, מעבר בית, 
לטיפול רפואי, חתונה, שיפוץ

מומלץ
לטיפול רפואי, 
לחפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה, חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ

אינו מומלץ
לטיפול רפואי, 
לחפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה, חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ

מומלץ לנסיעה, מעבר בית, שיתופי פעולה עסקיים, 
נסיעה, 
לשיפוץ ולחפירה באדמה לבניה
אינו מומלץ לחתונה ולטיפול רפואי

 
אינו מומלץ

לחפירה באדמה לבניה,שיפוץ, פתיחה של עסק. 
לשיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
חתונה, טיפול רפואי,
לנסיעה ולמעבר בית
אינו מומלץ
לטיפול רפואי, 
לחפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה, חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
 
 
אינו מומלץ
לפעילות חשובה

9.9
ינג עץ 
דרקון

10.9
ין עץ
נחש

11.9
ינג אש
סוס
12.9
ין אש
כבשה

13.9
ינג אדמה
קוף

14.9
ין אדמה
תרנגול

15.9
ינג מתכת
כלב
אינו מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,נסיעה,
שיפוץ ולטיפול רפואי 
 
מומלץ לחתונה, טיפול רפואי,שיפוץ,
חתונה, שיתופי פעולה עסקיים, מעבר דירה,פתיחה של עסק,חתימה על חוזה  
אינו מומלץ
לנסיעה 
אינו מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
מומלץ לפתיחת קורס,
לשיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה
אינו מומלץ ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חפירה באדמה לבניה, חתימה על חוזה ולשיפוץ

מומלץ לחתימה על חוזה

 

אינו מומלץ
לפעילות חשובה

 

 

מומלץ  
לשיתופי פעולה עסקיים,
נסיעה, מעבר בית, 
חתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה

16.9
ין מתכת
חזיר

17.9
ינג מים
חולדה

18.9
ין מים
שור

19.9
ינג עץ
נמר

20.9
ין עץ
ארנבת

21.9
ינג אש
דרקון

22.9
ין אש
נחש

מומלץ למעבר בית,נסיעה ושיפוץ אינו מומלץ לטיפול רואי,פתיחה של עסק,חתימה על חוזה ולחתונה
 
אינו מומלץ לחתונה ולנסיעה, לשיפוץ, חתימה על חוזה, טיפול רפואי, חפירה באדמה לבניה,שיתופי פעולה עסקיים, פתיחה של עסק 

מומלץ לנסיעה, מעבר בית,חתימה על חוזה, שיתופי פעולה עסקיים ושיפוץ
אינו מומלץ לחתונה וטיפול רפואי

אינו מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
אינו מומלץ לפעילות חשובה
אינו מומלץ לטיפול רפואי, נסיעה,
חפירה באדמה לבניה ולשיפוץ
 
מומלץ לפתיחת קורס,
לשיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חפירה באדמה לבניה, חתימה על חוזה ולשיפוץ
אינו מומלץ לנסיעה
23.9
ינג אדמה
סוס
24.9
ין אדמה
כבשה
25.9
ינג מתכת
קוף
26.9
ין מתכת
תרנגול
27.9
ינג מים
כלב
28.9
ין מים
חזיר
29.9
ינג עץ
חולדה
 אינו מומלץ

לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
 

מומלץ
לפתיחת קורס, נסיעה, מעבר בית,שיתופי פעולה עסקיים 
אינו מומלץ  
לשיפוץ,
לטיפול רפואי, חתונה,חתימה על חוזה, חפירה באדמה לבניה

מומלץ
לחתימה על חוזה אינו מומלץ לחתונה
 
 אינו מומלץ

לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
מומלץ לנסיעה,שיפוץ, 
חפירה באדמה לבניה,מעבר בית
אינו מומלץ לחתימה על חוזה, שיתופי פעולה עסקיים,חתונה ,פתיחה של עסק וטיפול רפואי
 אינו מומלץ לחתונה
 אינו מומלץ

לנסיעה, לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
30.9
ין עץ
שור
           
מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
אינו מומלץ לטיפול רפואי