איזה יום היום? חודש מאי 2018

בכל חודש יש ימים יציבים ומאתגרים
(משתנים /פחות יציבים) לפעילויות שונות :פתיחת עסק,חתימה על חוזה,שיפוץ,מעבר בית,טיפול רפואי,נסיעה,חתונה ועוד. להלן מידע כללי אודות ימים מטיבים ומאתגרים ואינם תחליף להתאמה אישית. 

 

מבצע ! יומנים לבחירת ימים עבור 2018
ב150 שקלים בלבד כולל משלוח בדואר רשום ( במקום 220 שקלים)   מספר היומנים מוגבל!
 למידע נוסף

איזה יום היום? מאי  2018- 
ין אש נחש

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
    1.5.18
ין מים
נחש
2.5.18
ינג עץ
סוס

3.5.18
ין עץ
כבשה

4.5.18
ינג אש
קוף

5.5.
ין אש
תרנגול

     אינו מומלץ 
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, ולשיפוץ
 לחתימה על חוזה ולפתיחה של עסק
 מומלץ לחתימה על חוזה
אינו מומלץ 
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק ולשיפוץ
אינו מומלץ לפעילות חשובה
אינו מומלץ 
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, ולשיפוץ
 לחתימה על חוזה ולפתיחה של עסק
מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,חתימה על חוזה
מעבר בית, 
לנסיעה וחתונה  ולשיפוץ
אינו מומלץ לטיפול רפואי ולשיתופי פעולה

6.5
ינג אדמה 
כלב

7.5
ין אדמה
חזיר

8.5
ינג מתכת
חולדה
9.5
ין מתכת
שור

10.5
ינג מים
נמר

11.5
ין מים
ארנבת

12.5
יג עץ
דרקון
מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק,  ולשיפוץ אינו מומלץ לחתימה על חוזה,פתיחה של עסק ונסיעה
אינו מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
מומלץ 
לשיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
,חתונה, ולשיפוץ,לנסיעה ולמעבר בית

לנסיעה,
מעבר בית,חתונה אינו מומלץ לטיפול רפואי

מומלץ לטיפול רפואי 
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ אינו מומלץ לנסיעה ולמעבר בית

אינו מומלץ לחתונה, טיפול רפואי,חפירה באדמה לבניה,שיפוץ,
לחתימה על חוזה,פתיחה של עסק,שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים

 

מומלץ לפתיחה של קורס ,אינו מומלץ לטיפול רפואי

 

אינו מומלץ לפעילות חשובה

13.5
ין עץ
נחש

14.5
ינג אש
סוס

15.5
ין אש
כבשה

16.5
ינג אדמה
קוף

17.5
ין אדמה
תרנגול

18.5
ינג מתכת
כלב

19.5
ין מתכת
חזיר

מומלץ למעבר בית, חתונה ולטיפול רפואי אינו מומלץ לנסיעה, שיפוץ וחפירה באדמה לבניה
 
 
אינו מומלץ לפתיחה של עסק ולשיתופי פעולה עסקיים וחברתיים, נסיעה,
מעבר בית,
חתונה,
שיפוץ,
נסיעה
 לחתימה על חוזה, לטיפול רפואי
אינו מומלץ לפתיחה של עסק ולשיתופי פעולה עסקיים וחברתיים, נסיעה,
מעבר בית,
חתונה,
שיפוץ,
נסיעה
 לחתימה על חוזה, לטיפול רפואי
אינו מומלץ לפעילות חשובה
מומלץ לחתימה על חוזה 
לחתונה,
נסיעה, מעבר בית,פתיחה של עסק
אינו מומלץ לשיפוץ, טיפול רפואי,שיתופי פעולה וחפירה באדמה לבניה
מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק,  ולשיפוץ
אינו מומלץ לנסיעה
אינו מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
 
20.5
ינג מים
חולדה
21.5
ין מים
שור
22.5
ינג עץ
נמר
23.5
ין עץ
ארנבת
24.5
ינג אש
דרקון
25.5
ין אש
נחש
26.5
ינג אדמה
סוס
אינו מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ

מומלץ לנסיעה, פתיחה של קורס ופתיחה של עסק, טיפול רפואי,חתימה על חוזה,מעבר דירה, חתונה
לשיפוץ ,שיתופי פעולה, חפירה באדמה לבניה
אינו מומלץ לחתונה,נסיעה,
מעבר בית 

אינו מומלץ לטיפול רפואי אינו מומלץ לפתיחה
של קורס,
חתימה על חוזה,  נסיעה,
מעבר בית, פתיחה של עסק, מפגשים חברתיים ועסקיים
לשיפוץ,  וחפירה באדמה לבניה
ולחתונה

מומלץ למעבר בית,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, שיפוץ וחפירה באדמה לבניה
אינו מומלץ לחתונה, טיפול רפואי ולנסיעה

מומלץ למעבר בית,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, מעבר בית,
פתיחה של קורס,
ולטיפול
רפואי, לחתימה על חוזה,חתונה, פתיחה של קורס, חפירה באדמה לבניה 
אינו מומלץ לנסיעה ולשיפוץ 

מומלץ לפתיחת קורס,
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
אינו מומלץ לטיפול רפואי 

אינו מומלץ  לפתיחה של קורס,
לשיתופי פעולה עסקיים,
חתימה על חוזה, נסיעה
לטיפול רפואי,שיפוץ חפירה באדמה לבניה
אינו לחתונה

27.5
ין אדמה
כבשה

28.5
ינג מתכת
קוף

29.5
ין מתכת
תרנגול
30.5
ינג מים
כלב
31.5
ין מים
חזיר
   
אינו מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
מומלץ לנסיעה,
פתיחה של עסק, חתימה על חוזה, מעבר בית, לטיפול רפואי,שיפוץ וחפירה באדמה לבניה
אינו מומלץ לחתונה
 מומלץ

לחפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
אינו מומלץ לטיפול רפואי
 מומלץ לשיתופי פעולה אינו מומלץ לחתימה על חוזה,לפתיחה של עסק ולנסיעה  אינו מומלץ לפעילות חשובה