איזה יום היום? חודש אוגוסט 2017

ccc-ccבכל חודש יש ימים יציבים ומאתגרים
(משתנים /פחות יציבים) לפעילויות שונות :פתיחת עסק,חתימה על חוזה,שיפוץ,מעבר בית,טיפול רפואי,נסיעה,חתונה ועוד. להלן מידע כללי אודות ימים מטיבים ומאתגרים ואינם תחליף להתאמה אישית. 

 

נותרו יומנים בודדים -יומן שנת התרנגול-2017  לבחירת ימים 
 למידע נוסף

חודש אוגוסט  2017 – ינג אדמה קוף

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
     1.8
ינג מתכת
קוף
2.8
ין מתכת
תרנגול
3.8
ינג מים
כלב
4.8
ין מים
חזיר
5.8
ינג עץ
חולדה
    אינו מומלץ 
לשיפוץ,
מעבר בית,
פתיחה
של עסק,
שיתופי 
פעולהה חברתיים
ועסקיים,
חפירה 
באדמה לבניה,
חתימה 
על חוזה,
נסיעה  ולחתונה
 אינו מומלץ 
לשיפוץ,
מעבר בית,
פתיחה
של עסק,
שיתופי 
פעולהה חברתיים
ועסקיים,
חפירה 
באדמה לבניה,
חתימה 
על חוזה,
נסיעה  ולחתונה
אינו מומלץ
לפעילות חשובה
אינו מומלץ 
לשיפוץ,
מעבר בית,
פתיחה
של עסק,
שיתופי 
פעולהה חברתיים
ועסקיים,
חפירה 
באדמה לבניה,
חתימה 
על חוזה,
נסיעה  ולחתונה

מומלץ לחתונה, חפירה באדמה לבניה,שיפוץ,שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים אינו מומלץ לנסיעה, טיפול רפואי ומעבר בית.

 

6.8
ין עץ
שור

7.8
ינג אש
נמר

8.8
ין אש
ארנבת
9.8
ינג אדמה
דרקון

10.8
ין אדמה
נחש

11.8
ינג מתכת
סוס

12.8
ין מתכת
כבשה
אינו מומלץ לפעילות חשובה
אינו מומלץ  לפעילות חשובה
מומלץ לנסיעה, חתונה,מעבר בית,חתימה על חוזה,שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים אינו מומלץ לטיפול רפואי,שיפוץ וחפירה באדמה לבניה
מומלץ לחתימה על חוזה,שיתופי פעולה עסקיים חברתיים,שיפוץ,
חפירה באדמה לבניה,חתונה, אינו מומלץ לנסיעה ולטיפול רפואי 
מומלץ לחתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
פתיחה של עסק,שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים,מעבר בית, חתימה על חוזה
אינו מומלץ לנסיעה ולטיפול רפואי
מומלץ לפתיחת קורס אינו מומלץ לטיפול רפואי ולחתימה על חוזה

אינו מומלץ
לפעילות חשובה

 

13.8
ינג מים
קוף

14.8
ין מים
תרנגול

15.8
ינג עץ
כלב

16.8
ין עץ
חזיר

17.8
ינג אש
חולדה

18.8
ין אש
שור

19.8
ינג אדמה
נמר

 מומלץ
מעבר בית,
פתיחה
של עסק,
שיתופי
פעולה חברתיים
ועסקיים,
חתימה
על חוזה,
נסיעה  ולחתונה
אינו מומלץ 
לשיפוץ ולחפירה באדמה לבניה
מומלץ לשיפוץ, חפירה באדמה לבניה
אינו מומלץ לנסיעה, חתונה,טיפול רפואי,
מפגשים חברתיים ועסקיים
 מומלץ לשיתופי פעולה עסקיים וחברתיים אינו מומלץ לטיפול רפואי, פתיחה של עסק,חתונה וחתימה על חוזה
אינו מומלץ
לשיפוץ,
מעבר בית,
פתיחה
של עסק,
שיתופי
פעולהה חברתיים
ועסקיים,
חפירה
באדמה לבניה,
חתימה
על חוזה,
נסיעה  ולחתונה
מומלץ 
לשיפוץ,
מעבר בית,
פתיחה
של עסק,
שיתופי 
פעולה חברתיים
ועסקיים,
חפירה 
באדמה לבניה,
חתימה 
על חוזה,
נסיעה  ולחתונה
אינו מומלץ לטיפול רפואי
מומלץ לשיפוץ,טיפול רפואי,חתונה,
מפגשים עסקיים וחברתיים
אינו מומלץ לנסיעה ולמעבר בית
אינו מומלץ 
לשיפוץ,
מעבר בית,
פתיחה
של עסק,
שיתופי 
פעולהה חברתיים
ועסקיים,
חפירה 
באדמה לבניה,
חתימה 
על חוזה,
נסיעה  ולחתונה
20.8
ין אדמה
ארנבת
21.8
ינג מתכת
דרקון
22.8
ין מתכת
נחש
23.8
ינג מים
סוס
24.8
ין מים
כבשה
25.8
ינג עץ
קוף
26.8
ין עץ
תרנגול
מומלץ  לשיתופי פעולה חברתיים אינו מומלץ 
לשיפוץ,
מעבר בית,
פתיחה
של עסק,
חפירה
באדמה לבניה,
חתימה
על חוזה,
נסיעה  ולחתונה
אינו מומלץ לטיפול רפואי

אינו מומלץ לפעילות חשובה

מומלץ
לחתונה,פתיחה של עסק,חתימה על חוזה,מפגשים חברתיים ועסקיים
אינו מומלץ לטיפול רפואי ולנסיעה

מומלץ לפתיחת תוכנית לימודים לחתונה,
חתימה על חוזה,
פתיחה של עסק,מפגשים חברתיים ועסקיים ולנסיעה 
אינו מומלץ לטיפול רפואי

אינו מומלץ 
לשיפוץ,
מעבר בית,
פתיחה
של עסק,
שיתופי 
פעולהה חברתיים
ועסקיים,
חפירה 
באדמה לבניה,
חתימה 
על חוזה,
נסיעה ולחתונה

 

מומלץ
לנסיעה, לחתונה
אינו מומלץ לטיפול רפואי,חתימה על חוזה,שיפוץ,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים

אינו מומלץ 
לחתונה,
טיפול רפואי,
חתימה על חוזה וחפירה באדמה לבניה

27.8
ינג אש
כלב

28.8
ין אש
חזיר

29.8
ינג אדמה
חולדה

30.8
ין אדמה
שור

31.8
ינג מתכת
נמר
   
מומלץ למפגשים עסקיים וחברתיים
אינו מומלץ לחתונה,
פתיחה של עסק,טיפול רפואי

מומלץ לנסיעה ולנסיעה
אינו מומלץ
לשיפוץ,
פתיחה
של עסק,
שיתופי
פעולהה חברתיים
ועסקיים,
חפירה
באדמה לבניה,
חתימה
על חוזה,
 ולחתונה

מומלץ 
לשיפוץ,
מעבר בית,
פתיחה
של עסק,
שיתופי 
פעולה חברתיים
ועסקיים,
חפירה 
באדמה לבניה,
חתימה 
על חוזה,
נסיעה ולחתונה
אינו מומלץ לטיפול רפואי

אינו מומלץ
לשיפוץ,
מעבר בית,
טיפול רפואי
נסיעה  
 אינו מומלץ לפעילות חשובה