איזה יום היום? חודש אוקטובר 2017

ccc-ccבכל חודש יש ימים יציבים ומאתגרים
(משתנים /פחות יציבים) לפעילויות שונות :פתיחת עסק,חתימה על חוזה,שיפוץ,מעבר בית,טיפול רפואי,נסיעה,חתונה ועוד. להלן מידע כללי אודות ימים מטיבים ומאתגרים ואינם תחליף להתאמה אישית. 

 

נותרו יומנים בודדים -יומן שנת התרנגול-2017  לבחירת ימים 
 למידע נוסף

איזה יום היום? אוקטובר 2017- ינג מתכת קוף

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
 1.10
ין מתכת
תרנגול
2.10
ינג מים
כלב
3.10
ין מים
חזיר
4.10
ינג עץ
חולדה
5.10
ין עץ
שור
6.10
ינג אש
נמר
7.10
ין אש 
ארנבת
אינו מומלץ לחתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
פתיחה של עסק, שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, מעבר בית, חתימה על חוזה
לנסיעה ולטיפול רפואי
 מומלץ לנסיעה,שיפוץ, מעבר בית 
אינו מומלץ לחתונה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים,
חתימה על חוזה, חפירה באדמה לבניה
 אינו מומלץ לחתונה אינו מומלץ לחתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
פתיחה של עסק, שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, מעבר בית, חתימה על חוזה
לנסיעה ולטיפול רפואי
 מומלץ  לשיתופי פעולה חברתיים, נסיעה,
פתיחת קורס, מעבר בית,
לפתיחה
של עסק,
חפירה 
באדמה לבניה,
חתימה 
על חוזה,
שיפוץ אינו מומלץ לטיפול רפואי
אינו מומלץ לחתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
פתיחה של עסק, שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, מעבר בית, חתימה על חוזה
לנסיעה ולטיפול רפואי

אינו מומלץ
לפעילות
חשובה

8.10
ינג אדמה
דרקון

9.10
ין אדמה
נחש

10.10
ינג מתכת
סוס
11.10
ין מתכת
כבשה

12.10
ינג מים
קוף

13.10
ין מים
תרנגול

14.10
ינג עץ
כלב
אינו מומלץ לחתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
פתיחה של עסק, שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, מעבר בית, חתימה על חוזה
לנסיעה ולטיפול רפואי
אינו מומלץ לנסיעה
מומלץ לפתיחת קורס, נסיעה,שיפוץ, מעבר בית 
לחתונה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים,
חתימה על חוזה, חפירה באדמה לבניה
 אינו מומלץ לטיפול
רפואי,שיפוץ
וחפירה באדמה לבניה
מומלץ שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
פתיחה של עסק,  מעבר בית, שיפוץ,פתיחה של קורס,
לנסיעה ולטיפול רפואי
אינו מומלץ לחתימה על חוזה,חתונה, 
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים
אינו מומלץ לחתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
פתיחה של עסק, שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, מעבר בית, חתימה על חוזה
לנסיעה ולטיפול רפואי

אינו מומלץ
לפעילות חשובה

15.10
ין עץ
חזיר

16.10
ינג אש
חולדה

17.10
ין אש
שור

18.10
ינג אדמה
נמר

19.10
ין אדמה
ארנבת

20.10
ינג מתכת
דרקון

21.10
ין מתכת
נחש

 אינו מומלץ לחתונה,שיפוץ,
טיפול רפואי,מעבר בית, חפירה באדמה לבניה,שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים
מומלץ למעבר בית,לנסיעה
אינו מומלץ
לשיתופי 
פעולה חברתיים ועסקיים,
לחתונה, שיפוץ, 
פתיחה של עסק,
חתימה על חוזה
אינו מומלץ לפעילות חשובה
אינו מומלץ לחתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
פתיחה של עסק, שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, מעבר בית, חתימה על חוזה
לנסיעה ולטיפול רפואי
מומלץ לחתונה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים
אינו מומלץ 
לחתימה על חוזה ופתיחה של עסק
אינו מומלץ לחתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
פתיחה של עסק, שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, מעבר בית, חתימה על חוזה
לנסיעה ולטיפול רפואי
מומלץ לחתונה,מעבר בית,חפירה באדמה לבניה, 
שיתופי 
פעולה חברתיים
ועסקיים
אינו מומלץ
לנסיעה
22.10
ינג מים
סוס
23.10
ין מים
כבשה
24.10
ינג עץ
קוף
25.10
ין עץ
תרנגול
26.10
ינג אש
כלב
27.10
ין אש 
חזיר
28.10
ינג אדמה
חולדה
מומלץ  לשיתופי פעולה חברתיים, נסיעה,
פתיחת קורס, מעבר בית
פתיחה של קורס,
לפתיחה
של עסק,
חפירה 
באדמה לבניה,
חתימה 
על חוזה,
שיפוץ ולטיפול רפואי

אינו מומלץ לחתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
פתיחה של עסק, שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, מעבר בית, חתימה על חוזה
לנסיעה ולטיפול רפואי

מומלץ לפתיחה של קורס,שיפוץ,
נסיעה, חפירה באדמה לבניה,מעבר בית,טיפול רפואי, פתיחה של עסק
אינו מומלץ לחתונה,
חתימה על חוזה, שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים

אינו מומלץ לחתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
פתיחה של עסק, שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, מעבר בית, חתימה על חוזה
לנסיעה ולטיפול רפואי

מומלץ למעבר בית, שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים,
טיפול רפואי,חתונה
אינו מומלץ 
לשיפוץ ולחפירה באדמה
לבניה

אינו מומלץ לחתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, מעבר בית, ולטיפול רפואי

אינו מומלץ לחתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
פתיחה של עסק, שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, מעבר בית, חתימה על חוזה
לנסיעה ולטיפול רפואי

29.10
ין אדמה
שור

30.10
ינג מתכת
נמר

31.10
ין מתכת
ארנבת

 

     
אינו מומלץ לפעילות חשובה

אינו מומלץ לחתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
פתיחה של עסק, שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, מעבר בית, חתימה על חוזה
לנסיעה ולטיפול רפואי

מומלץ לפתיחה של קורס,שיתופי פעולה חברתיים, נסיעה,
מעבר בית
לפתיחה
של עסק,
חפירה 
באדמה לבניה,
חתונה,
חתימה 
על חוזה,
שיפוץ ולטיפול רפואי