איזה יום היום? חודש דצמבר 2017

ccc-ccבכל חודש יש ימים יציבים ומאתגרים
(משתנים /פחות יציבים) לפעילויות שונות :פתיחת עסק,חתימה על חוזה,שיפוץ,מעבר בית,טיפול רפואי,נסיעה,חתונה ועוד. להלן מידע כללי אודות ימים מטיבים ומאתגרים ואינם תחליף להתאמה אישית. 

 

יומנים לבחירת ימים עבור 2018- יהיו מוכנים בקרוב!
 למידע נוסף

איזה יום היום? דצמבר 2017- ינג מים חולדה

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
          1.12.17
ינג מים
כלב

2.12.17
ין מים
חזיר

          אינו מומלץ לפעילות חשובה

אינו מומלץ לחתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
פתיחה של עסק, שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, מעבר בית, חתימה על חוזה
לנסיעה ולטיפול רפואי

3.12
ינג עץ 
חולדה

4.12
ין עץ
שור

5.12
ינג אש
נמר
6.12
ין אש
ארנבת

7.12
ינג אדמה
דרקון

8.12
ין אדמה
נחש

9.12
ינג מתכת
סוס
מומלץ לחתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים,
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי
אינו מומלץ לחתונה, טיפול רפואי, חתונה ומעבר בית
מומלץ לחתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים,
מעבר בית, 
לנסיעה אינו מומלץ לטיפול רפואי 
מומלץ לחתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים,
מעבר בית, 
לנסיעה,
חתימה על חוזה,פתיחה של עסק  אינו מומלץ 
לטיפול רפואי
מומלץ לשיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
חתימה על חוזה,חתונה, 
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים
אינו מומלץ לטיפול רפואי
אינו מומלץ לחתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
פתיחה של עסק, שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, מעבר בית, חתימה על חוזה
לנסיעה ולטיפול רפואי

אינו מומלץ לפעילות חשובה

10.12
ין מתכת
כבשה

11.12
ינג מים
קוף

12.12
ין מים
תרנגול

13.12
ינג עץ
כלב

14.12
ין עץ
חזיר

15.12
ינג אש
חולדה

16.12
ין אש
שור

אינו מומלץ  לשיתופי פעולה חברתיים ועסקיים,
חתימה על חוזה,שיפוץ,
פתיחה של עסק, חפירה באדמה לבניה
לחתונה, מעבר בית,טיפול רפואי, חתונה
מומלץ
לפתיחה של קורס, 
לנסיעה, חתימה על חוזה,פתיחה של עסק, מעבר בית,חתונה, טיפול רפואי
אינו מומלץ לחפירה באדמה לבניה, שיפוץ,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים
מומלץ לחתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
פתיחה של עסק, שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, מעבר בית, חתימה על חוזה
לנסיעה מומלץ לטיפול רפואי
מומלץ לפתיחה של קורס, חפירה באדמה לבניה, שיפוץ,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים
אינו מומלץ
לנסיעה,חתימה על חוזה,פתיחה של עסק,מעבר בית,חתונה, טיפול רפואי
אינו מומלץ  לשיתופי פעולה חברתיים ועסקיים,
חתימה על חוזה,שיפוץ,
פתיחה של עסק, חפירה באדמה לבניה
לחתונה, מעבר בית,טיפול רפואי, חתונה
אינו מומלץ לפעילות חשובה
מומלץ לחתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
פתיחה של עסק, מעבר בית, חתימה על חוזה
לנסיעה, 
לטיפול רפואי ולשיתופי פעולה עסקיים וחברתיים
17.12
ינג אדמה
נמר
18.12
ין אדמה
ארנבת
19.12
ינג מתכת
דרקון
20.12
ין מתכת
נחש
 21.12
ינג מים
סוס
22.12
ין מים
כבשה
23.12
ינג עץ
קוף
מומלץ  לשיתופי פעולה חברתיים,
פתיחה של עסק, חפירה באדמה לבניה ולשיפוץ
אינו מומלץ לטיפול רפואי ולמעבר בית

אינו מומלץ לפעילות חשובה

מומלץ לחתימה על חוזה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה ,אינו מומלץ לטיפול רפואי 

אינו מומלץ לחתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
פתיחה של עסק, שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, מעבר בית, חתימה על חוזה
לנסיעה ולטיפול רפואי

אינו מומלץ לחתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
פתיחה של עסק, שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, מעבר בית, חתימה על חוזה
לנסיעה ולטיפול רפואי

אינו מומלץ לחתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
פתיחה של עסק, שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים,
מעבר בית, חתימה על חוזה
לנסיעה ולטיפול רפואי

מומלץ לפתיחה של קורס,חתונה,
נסיעה,פתיחה של עסק, טיפול רפואי,חתימה על חוזה,
מעבר בית, שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים אינו מומלץ למעבר בית, לחפירה באדמה לבניה

24.12
ין עץ
תרנגול

25.12
ינג אש
כלב

26.12
ין אש
חזיר

27.12
ינג אדמה
חולדה
28.12
ין אדמה
שור
29.12
ינג מתכת
נמר
30.12
ין מתכת
ארנבת
אינו מומלץ לחתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
פתיחה של עסק, שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, מעבר בית, חתימה על חוזה
לנסיעה ולטיפול רפואי

מומלץ לפתיחה
של קורס,חפירה באדמה לבניה,שיפוץ,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים  אינו מומלץ לחתונה,
פתיחה של עסק, מעבר בית, חתימה על חוזה
לנסיעה ולטיפול רפואי

אינו מומלץ לחתונה

אינו מומלץ לפעילות חשובה  מומלץ לטיפול רפואי,חתימה על חוזה, חתונה, נסיעה ולמפגשים חברתיים ועסקיים מומלץ לחתונה,שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, חפירה באדמה לבניה,נסיעה,
פתיחה של עסק,חתימה על חוזה, פתיחה של עסק  אינו מומלץ לטיפול רפואי ולמעבר בית 
אינו מומלץ לפעילות חשובה
 31.12
ינג מים
דרקון
           
מומלץ לשיתופי פעולה חברתיים, 
לפתיחה
של עסק,
חפירה 
באדמה לבניה,
חתימה 
על חוזה,
שיפוץ 
,נסיעה, חתונה,מעבר בית, אינו מומלץ לטיפול רפואי