איזה יום היום? חודש מרץ 2018

בכל חודש יש ימים יציבים ומאתגרים
(משתנים /פחות יציבים) לפעילויות שונות :פתיחת עסק,חתימה על חוזה,שיפוץ,מעבר בית,טיפול רפואי,נסיעה,חתונה ועוד. להלן מידע כללי אודות ימים מטיבים ומאתגרים ואינם תחליף להתאמה אישית. 

 

יומנים לבחירת ימים עבור 2018- כבר כאן, מספר היומנים מוגבל!
 למידע נוסף

איזה יום היום? מרץ  2018- 
ין עץ ארנבת

 

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
        1.3
ינג מים
דרקון
2.3
ין מים
נחש

3.3
ינג עץ
סוס

       
מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
אינו

מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ

אינו מומלץ לטיפול רפואי 

4.3
ין עץ
כבשה

5.3
ינג אש
קוף

6.3
ין אש
תרנגול
7.3
ינג אדמה
כלב

8.3
ין אדמה
חזיר

9.3
ינג מתכת
חולדה

10.3
ין מתכת
שור
אינו מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
אינו מומלץ
לשיתופי פעולה עסקיים וחברתיים,פתיחה של עסק,חפירה באדמה לבניה, מעבר בית, לנסיעה, מעבר בית,שיפוץ
,חתונה,
טיפול רפואי
וחפירה באדמה לבניה
אינו מומלץ לפעילות
חשובה
אינו מומלץ לנסיעה, טיפול רפואי, 
שיפוץ, טיפול רפואי
וחפירה באדמה לבניה
מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ

אינו מומלץ לפעילות חשובה

 

מומלץ
לפתיחה של קורס, חתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
מעבר בית, 
לשיתופי פעולה חברתיים ועסקיים
לנסיעה ולטיפול רפואי
אינו מומלץ
לחתימה על חוזה ולפתיחה של עסק

 

11.3
ינג מים
נמר

12.3
ין מים
ארנבת

13.3
ינג עץ
דרקון

14.3
ין עץ
נחש

15.3
ינג אש
סוס

16.3
ין אש
כבשה

17.3
ינג אדמה
קוף

מומלץ לחתימה על חוזה, אינו מומלץ לנסיעה,חתונה, מעבר בית,שיפוץ, פתיחה של עסק,שיתופי פעולה עסקיים 
מומלץ  
לנסיעה,חתימה על חוזה, לשיתופי פעולה עסקיים וחברתיים
אינו מומלץ
לחפירה באדמה לבניה, מעבר בית,חתונה, טיפול רפואי,שיפוץ
מומלץ לפתיחה של עסק ולשיתופי פעולה עסקיים וחברתיים, נסיעה,
מעבר בית,
חתונה,
שיפוץ,
נסיעה
 לחתימה על חוזה, אינו מומלץ לטיפול רפואי
מומלץ לפתיחה של עסק, חתימה על חוזה ושיתופי פעולה עסקיים אינו מומלץ לחפירה באדמה לבניה, שיפוץ,
לנסיעה,  מעבר בית,חתונה, טיפול רפואי
אינו מומלץ לחתימה על חוזה ולשיתופי פעולה עסקיים, 
לטיפול רפואי,חתונה,
נסיעה, מעבר בית,חפירה באדמה לבניה
מומלץ לנסיעה,
חתונה, טיפול רפואי,
מעבר בית,שיפוץ,
חפירה באדמה לבניה,
חתימה על חוזה ושתופי פעולה
עסקיים 
אינו מומלץ לחתונה
אינו מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
18.3
ין אדמה
תרנגול
19.3
ינג מתכת
כלב
20.3
ין מתכת
חזיר
21.3
ינג מים
חולדה
22.3
ין מים
שור
23.3
ינג עץ
נמר
24.3
ין עץ
ארנבת

אינו מומלץ לפעילות חשובה

אינו מומלץ לנסיעה,חפירה באדמה לבניה,שיפוץ וטיפל רפואי

מומלץ לפתיחה
של קורס,
חתימה על חוזה,  נסיעה,
מעבר בית, פתיחה של עסק, מפגשים חברתיים ועסקיים
לשיפוץ, טיפול רפואי וחפירה באדמה לבניה
אינו מומלץ
לחתונה

אינו מומלץ לפעילות חשובה

 מומלץ למעבר בית,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, מעבר בית,
פתיחה של קורס,
לנסיעה ולטיפול
רפואי
אינו מומלץ לחתימה על חוזה,חתונה, פתיחה של קורס, חפירה באדמה לבניה

מומלץ לחתימה על חוזה אינו מומלץ למעבר בית,נסיעה ולחתונה

מומלץ  
לשיתופי פעולה עסקיים,
חתימה על חוזה, נסיעה
אינו מומלץ לטיפול רפואי,שיפוץ ,חתונה, חפירה באדמה לבניה

25.3
ינג אש
דרקון

26.3
ין אש
נחש

27.3
ינג אדמה
סוס

28.3
ין אדמה
כבשה
29.3
ינג מתכת
קוף
30.3
ין מתכת
תרנגול
31.3
ינג מם
כלב
מומלץ  לנסיעה,מעבר בית,שיפוץ וחפירה באדמה לבניה אינו מומלץ לטיפול רפואי,טיפול רפואי, חתימה על חוזה שיתופי פעולה עסקיים
ולחתונה
מומלץ לחתימה על חוזה,פתיחה של עסק, שיתופי פעולה עסקיים אינו מומלץ לנסיעה,טיפול רפואי, חתונה, חפירה באדמה לבניה,שיפוץ, מעבר בית, חתונה ולטיפול רפואי  אינו מומלץ לחתימה
על חוזה ושיתופי פעולה עסקיים, 
לחפירה באדמה לבניה,נסיעה,
טיפול רפואי,חתונה,
מעבר בית,פתיחה של עסק, ושיפוץ
מומלץ לחתימה
על חוזה ושיתופי פעולה עסקיים 
לחפירה באדמה לבניה,נסיעה,
מעבר בית,ושיפוץ
אינו מומלץ לחתונה 
 אינו מומלץ לחתימה
על חוזה ושיתופי פעולה עסקיים, 
לחפירה באדמה לבניה,נסיעה,
טיפול רפואי,חתונה,מעבר בית,פתיחה של עסק, ושיפוץ
 אינו מומלץ לפעילות חשובה אינו מומלץ לפתיחה של עסק,שיפוץ, נסיעה וחפירה באדמה לבניה