איזה יום היום? חודש יוני 2017

ccc-ccבכל חודש יש ימים יציבים ומאתגרים
(משתנים /פחות יציבים) לפעילויות שונות :פתיחת עסק,חתימה על חוזה,שיפוץ,מעבר בית,טיפול רפואי,נסיעה,חתונה ועוד. להלן מידע כללי אודות ימים מטיבים ומאתגרים ואינם תחליף להתאמה אישית. 

 

נותרו יומנים בודדים -יומן שנת התרנגול-2017  לבחירת ימים 
 למידע נוסף

חודש יוני  2017 – ינג אש סוס

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
       

1.6
ין אדמה
כבשה

2.6
ינג מתכת
קוף

3.6
ין מתכת
תרנגול
        אינו מומלץ
לשיפוץ,
מעבר בית,
פתיחה
של עסק,
שיתופי
פעולה חברתיים ועסקיים,
חפירה
באדמה לבניה,
חתימה
על חוזה,
לטיפול רפואי
חתונה
ולנסיעה
מומלץ
לשיפוץ,
מעבר בית,
פתיחה
של עסק,
שיתופי
פעולה חברתיים ועסקיים,
חפירה
באדמה לבניה,
חתימה
על חוזה,
נסיעה
אינו מומלץ לחתונה
מומלץ
לשיפוץ,
מעבר בית,
פתיחה
של עסק,
שיתופי
פעולה חברתיים
ועסקיים,
חפירה
באדמה לבניה,
חתימה
על חוזה,
נסיעה וחתונה
אינו מומלץ לטיפול רפואי
4.6
ינג מים
כלב

5.6
ין מים 
חזיר

6.6
ינג עץ
חולדה
7.6
ין עץ
שור

8.6
ינג אש
נמר

9.6
ין אש
ארנבת

10.6
ינג אדמה
דרקון
מומלץ לטיפול רפואי,פתיחה של עסק וחתונה
אינו מומלץ
לשיפוץ,
מעבר בית,
פתיחה
של עסק,
שיתופי
פעולה חברתיים
ועסקיים,
חפירה
באדמה לבניה,
חתימה
על חוזה,
נסיעה  ולחתונה
אינו מומלץ לפעילות חשובה
אינו מומלץ
לשיפוץ,
מעבר בית,
פתיחה
של עסק,
שיתופי
פעולה חברתיים
ועסקיים,
חפירה
באדמה לבניה,
חתימה
על חוזה,
נסיעה  ולחתונה
מומלץ לחתונה,
חפירה באדמה לבניה,טיפול רפואי,שיתופי פעלה חברתיים ועסקיים,שיפוץ,
פתיחה של עסק וחתימה על חוזה
אינו מומלץ לנסיעה ולמעבר בית
אינו מומלץ
לשיפוץ,
מעבר בית,
פתיחה
של עסק,
שיתופי
פעולה חברתיים
ועסקיים,
חפירה
באדמה לבניה,
חתימה
על חוזה,
נסיעה  ולחתונה

מומלץ
לפתיחה של קורס, שיפוץ,
מעבר בית,
שיתופי
פעולה חברתיים ועסקיים,
חפירה
באדמה לבניה,
לטיפול רפואי
חתונה
ולנסיעה
אינו מומלץ לחתימה על חוזה ולפתיחה של עסק

 

11.6
ין אדמה
נחש
12.6
ינג מתכת
סוס

13.6
ין מתכת
כבשה

14.6
ינג מים
קוף

15.6
ין מים
תרנגול

16.6
ינג עץ
כלב

17.6
ין עץ
חזיר

אינו מומלץ
לשיפוץ,
מעבר בית,
פתיחה
של עסק,
שיתופי
פעולה חברתיים
ועסקיים,
חפירה
באדמה לבניה,
חתימה
על חוזה,
נסיעה  ולחתונה
אינו מומלץ לפעילות חשובה
מומלץ
לשיפוץ,
מעבר בית,
פתיחה
של עסק,
שיתופי
פעולה חברתיים
ועסקיים,
חפירה
באדמה לבניה,
חתימה
על חוזה,
נסיעה ולחתונה
אינו מומלץ לטיפול רפואי 
מומלץ
למעבר בית,
נסיעה ,פתיחה של עסק 
אינו מומלץ 
לשיתופי
פעולה חברתיים
ועסקיים,
חתימה
על חוזה,
וטיפול רפואי
אינו מומלץ לטיפול רפואי,חתונה,
מעבר בית,שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים,
לפתיחה של עסק,חתימה על חוזה,שיפוץ
וחפירה באדמה לבניה
מומלץ לשיפוץ,חתונה, חפירה באדמה לבניה,חתימה על חוזה ושיתופי פעולה חברתיים ועסקיים
אינו מומלץ לטיפול רפואי
אינו מומלץ
לשיפוץ,
מעבר בית,
פתיחה
של עסק,
שיתופי
פעולה חברתיים ועסקיים,
חפירה
באדמה לבניה,
חתימה
על חוזה,
לטיפול רפואי
חתונה
ולנסיעה
18.6
ינג אש
חולדה
19.6
ין אש
שור
20.6
ינג אדמה
נמר
21.6
ין אדמה
ארנבת
22.6
ינג מתכת
דרקון
23.6
ין מתכת
נחש
24.6
ינג מים
סוס
אינו מומלץ
לשיפוץ,
מעבר בית,
פתיחה
של עסק,
שיתופי
פעולה חברתיים
ועסקיים,
חפירה
באדמה לבניה,
חתימה
על חוזה,
נסיעה  ולחתונה

אינו מומלץ
לשיפוץ,
מעבר בית,
פתיחה
של עסק,
שיתופי
פעולה חברתיים
ועסקיים,
חפירה
באדמה לבניה,
חתימה
על חוזה,
נסיעה  ולחתונה

מומלץ לחתונה,
פתיחה של קורס, 
טיפול רפואי,שיפוץ, חפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים אינו מומלץ לנסיעה
ולמעבר בית 

אינו מומלץ
לשיפוץ,
מעבר בית,
פתיחה
של עסק,
שיתופי
פעולה חברתיים ועסקיים,
חפירה
באדמה לבניה,
חתימה
על חוזה,
לטיפול רפואי
חתונה
ולנסיעה

מומלץ
לפתיחה של קורס, 
מעבר בית,
פתיחה
של עסק,
שיתופי
פעולה חברתיים ועסקיים,
חפירה
באדמה לבניה,
לטיפול רפואי
חתונה
ולנסיעה
אינו מומלץ לשיפוץ וחתימה על חוזה
אינו מומלץ לנסיעה

אינו מומלץ לפעילות חשובה

25.6
ין מים
כבשה

26.6
ינג עץ
קוף

27.6
ין עץ
תרנגול

28.6
ינג אש
כלב

29.6
ין אש
חזיר
30.6
ינג אדמה
חולדה
 
מומלץ
לחתימה על חוזה,חתונה,
נסיעה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים 
אינו מומלץ לטיפול רפואי

מומלץ לנסיעה,חתונה,
מעבר בית,פתיחה של עסק
אינו מומלץ לטיפול רפואי,חתימה על חוזה, שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים

אינו מומלץ
לשיפוץ,
מעבר בית,
פתיחה
של עסק,
שיתופי
פעולה חברתיים
ועסקיים,
חפירה
באדמה לבניה,
חתימה
על חוזה,
נסיעה  ולחתונה

מומלץ לפתיחת קורס, חתימה
על חוזה,
פתיחה של
עסק, שיתופי פעולה עסקיים,
חפירה באדמה לבניה,
למעבר בית,נסיעה
חתונה
אינו מומלץ לטיפול רפואי 
אינו מומלץ
לשיפוץ,
מעבר בית,
פתיחה
של עסק,
שיתופי
פעולה חברתיים ועסקיים,
חפירה
באדמה לבניה,
חתימה
על חוזה,
לטיפול רפואי
חתונה
ולנסיעה
 אינו מומלץ לפעילות חשובה