איזה יום היום? חודש יוני-יולי 2018

בכל חודש יש ימים יציבים ומאתגרים
(משתנים /פחות יציבים) לפעילויות שונות :פתיחת עסק,חתימה על חוזה,שיפוץ,מעבר בית,טיפול רפואי, נסיעה, חתונה ועוד. להלן מידע כללי אודות ימים מטיבים ומאתגרים ואינם תחליף להתאמה אישית. 

 

מבצע ! יומנים לבחירת ימים עבור 2018
ב120 שקלים בלבד כולל משלוח בדואר רשום ( במקום 220 שקלים)   מספר היומנים מוגבל!
 למידע נוסף

איזה יום היום? יולי  2018- 
ין אדמה כבשה

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
    26.6 
ין אדמה
שור
27.6
ינגמתכת
נמר
28.6
ין מתכת
ארנבת
29.6
ינג מים
דרקון
30.6
ין מים 
נחש
    אינו מומלץ  לפתיחה של קורס,
לשיתופי פעולה עסקיים,
חתימה על חוזה, נסיעה
לטיפול רפואי, חתונה, שיפוץ חפירה באדמה לבניה
מומלץ  לפתיחה של קורס,
לשיתופי פעולה עסקיים,
חתימה על חוזה, 
לטיפול רפואי, חתונה, שיפוץ חפירה באדמה לבניה
אינו מומלץ לנסיעה ולמעבר בית
אינו מומלץ לחתונה, מעבר בית ולנסיעה מומלץ  לפתיחה של קורס,
לשיתופי פעולה עסקיים,
נסיעה
לטיפול רפואי, חתונה, שיפוץ חפירה באדמה לבניה
אינו מומלץ לחתימה על חוזה ולפתיחה של עסק

אינו מומלץ למעבר בית,נסיעה,חתונה,
שיפוץ, פתיחה של עסק ולחפירה באדמה לבניה

 1.7
ינג עץ 
סוס

2.7
ין עץ
כבשה

3.7
ינג אש
קוף
4.7
ין אש
תרנגול
5.7
ינג אדמה
כלב
6.7
ין אדמה
חזיר

7.7
ינג מתכת 
חולדה

אינו מומלץ

לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ

 מומלץ לפתיחה של עסק,חתונה,
נסיעה,חתימה
על חוזה,
שיתופי פעולה עסקיים
אינו מומלץ
לטיפול  רפואי

 מומלץ

לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק,  לשיפוץ
לנסיעה ולמעבר בית
אינו מומלץ

לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
 מומלץ

לחפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
חתונה, פתיחה של עסק,  לשיפוץ
לנסיעה ולמעבר בית
אינו מומלץ לטיפול רפואי
אינו מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
אינו מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ

8.7
ין מתכת
שור

9.7
ינג מים
נמר

10.7
ין מים
ארנבת
11.7
ינג עץ
דרקון

12.7
ין עץ
נחש

13.7
ינג אש
סוס

14.7
ין אש
כבשה
אינו מומלץ לפעילות חשובה
מומלץ לחתימה
על חוזה,פתיחה של עסק, שיתופי פעולה עסקיים
אינו מומלץ
לטיפול רפואי
אינו מומלץ לפעילות חשובה
מומלץ לפתיחת קורס,
לחפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ

מומלץ לפתיחת קורס, אינו מומלץ למעבר בית, נסיעה, שיפוץ, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה, חתונה,
שיתופי פעולה עסקיים ולטיפול רפואי 

 

אינו מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ

 

מומלץ לנסיעה אינו מומלץ לטיפול רפואי,
שיפוץ, חתונה, חפירה באדמה לבניה

15.7
ינג אדמה
קוף

16.7
ין אדמה
תרנגול

17.7
ינג מתכת
כלב

18.7
ין מתכת
חזיר

19.7
ינג מים
חולדה

20.7
ין מים
שור

21.7
ינג עץ
נמר

אינו מומלץ
לנסיעה,לחתימה על חוזה, לטיפול רפואי ולשיתופי פעולה עסקיים
 
 
מומלץ לחתימה
על חוזה, חפירה באדמה לבניה,חתונה,
שפוץ ולשתופי פעולה עסקיים
אינו מומלץ לטיפול רפואי
אינו מומלץ לפעילות חשובה
מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולשיפוץ
אינו מומלץ  לחתונה ולטיפול רפואי
אינו מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
אינו מומלץ לפעילות חשובה
 
 
מומלץ
למעבר בית, חפירה באדמה לבניה,
לשיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
אינו מומלץ לחתונה ולטיפול רפואי
 
22.7
ין עץ
ארנבת
23.7
ינג אש
דרקון
24.7
ין אש
נחש
25.7
ינג אדמה
סוס
26.7
ין אדמה
כבשה
27.7
ינג מתכת
קוף
28.7
ין מתכת
תרנגול
מומלץ
לפתיחה של עסק, חתימה על חוזה 
לחפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, ולשיפוץ
 

אינו מומלץ  לפתיחה של קורס,
לשיתופי פעולה עסקיים,
חתימה על חוזה, נסיעה
לטיפול רפואי, חתונה, שיפוץ חפירה באדמה לבניה

אינו מומלץ לפעילות חשובה

 אינו מומלץ

לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
מומלץ לנסיעה, מעבר בית, שיתופי פעולה עסקיים אינו מומלץ לשיפוץ, חתונה,
חפירה באדמה לבניה
אינו מומלץ  לפתיחה של קורס,
לשיתופי פעולה עסקיים,
חתימה על חוזה, נסיעה
לטיפול רפואי, חתונה, שיפוץ חפירה באדמה לבניה

אינו מומלץ  
לשיתופי פעולה עסקיים,
חתימה על חוזה, נסיעה, חתונה, שיפוץ חפירה באדמה לבניה
ולטיפול רפואי

29.7
ינג מים
כלב

30.7
ין מים
חזיר

31.7
ינג עץ
חולדה
       
אינו מומלץ לפעילות חשובה 

מומלץ לחתימה על חוזה,פתיחת עסק ,שיתופי פעולה עסקיים

מומלץ

לפתיחה של עסק, חתימה על חוזה 
לחפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, ולשיפוץ