איזה יום היום? חודש אוגוסט 2018

בכל חודש יש ימים יציבים ומאתגרים
(משתנים /פחות יציבים) לפעילויות שונות :פתיחת עסק,חתימה על חוזה,שיפוץ,מעבר בית,טיפול רפואי, נסיעה, חתונה ועוד. להלן מידע כללי אודות ימים מטיבים ומאתגרים ואינם תחליף להתאמה אישית. 

 

 יומנים לבחירת ימים עבור 2018
 למידע נוסף

איזה יום היום? אוגוסט  2018- 
ינג מתכת קוף

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
 29.7
ינג מים
כלב
 30.7
ין מים
חזיר
31.7
ינג עץ 
חולדה
1.8
ין עץ
שור
2.8
ינג אש
נמר
3.8
ין אש
ארנבת
4.8
ינג אדמה
דרקון
 אינו מומלץ לפעילות חשובה   מומלץ לחתימה על חוזה,פתיחת עסק ,שיתופי פעולה עסקיים מומלץ

לפתיחה של עסק, חתימה על חוזה 
לחפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, ולשיפוץ
אינו מומלץ לפעילות חשובה  מומלץ לחתימה על חוזה, פתיחה של עסק, שיתופי פעולה עסקיים
אינו מומלץ לטיפול רפואי

מומלץ  לפתיחה של קורס,
לשיתופי פעולה עסקיים,
נסיעה, מעבר בית, 
לטיפול רפואי, חתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה, לחתימה על חוזה ולפתיחה של עסק

אינו מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ

5.8
ין אדמה
נחש

6.8
ינג מתכת
סוס

7.8
ין מתכת
כבשה
8.8
ינג מים
קוף
9.8
ין מים
תרנגול
10.8
ינג עץ
כלב

11.8
ין עץ
חזיר

מומלץ  לפתיחה של קורס אינו מומלץ 
לשיתופי פעולה עסקיים,
נסיעה, מעבר בית, 
לטיפול רפואי, חתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה, לחתימה על חוזה ולפתיחה של עסק

אינו מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ

 אינו מומלץ לפעילות חשובה

מומלץ לנסיעה, מעבר בית, שיתופי פעולה עסקיים, חתונה,
נסיעה, טיפול רפואי.
אינו מומלץ לשיפוץ ולחפירה באדמה לבניה

 
 מומלץ

לחפירה באדמה לבניה,שיפוץ, פתיחה של עסק. 
אינו מומלץ לשיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
חתונה, טיפול רפואי,
לנסיעה ולמעבר בית
מומלץ לשיתופי פעולה עסקיים אינו מומלץ לפתיחה של עסק,חתימה על חוזה, חתונה, פתיחה של עסק וטיפול רפואי
 
 
אינו מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ

12.8
ינג אש
חולדה

13.8
ין אש
שור

14.8
ינג אדמה
נמר
15.8
ין אדמה
ארנבת

16.8
ינג מתכת
דרקון

17.8
ין מתכת
נחש

18.8
ינג מים
סוס
מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה, חתימה על חוזה, לשיפוץ,
לחתונה
אינו מומלץ  לטיפול רפואי
מומלץ לחתונה,טיפול רפואי,שיפוץ,
חתונה, שיתופי פעולה עסקיים
אינו מומלץ
לנסיעה ולמעבר דירה
אינו מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
מומלץ לפתיחת קורס אינו מומלץ 
לחפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ

אינו מומלץ לפעילות חשובה

 

מומלץ לפתיחה של עסק, חתונה,
חתימה על חוזה, שיתופי פעולה עסקיים
אינו מומלץ לנסיעה ולטיפול רפואי

 

 

מומלץ  לפתיחה של קורס אינו מומלץ 
לשיתופי פעולה עסקיים,
נסיעה, מעבר בית, 
חתונה, שיפוץ, חפירה באדמה לבניה, לחתימה על חוזה ולפתיחה של עסק
אינו מומלץ לטיפול רפואי

19.8
ין מים
כבשה

20.8
ינג עץ
קוף

21.8
ין עץ
תרנגול

22.8
ינג אש
כלב

23.8
ין אש
חזיר

24.8
ינג אדמה
חולדה

25.8
ין אדמה
שור

אינו מומלץ
לחפירה באדמה לבניה,
 שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ
 
 
מומלץ לחתונה ולנסיעה אינו מומלץ לשיפוץ, חתימה על חוזה, טיפול רפואי, חפירה באדמה לבניה,שיתופי פעולה עסקיים
אינו מומלץ לחתונה,נסיעה, מעבר בית,חתימה על חוזה, שיתופי פעולה עסקיים וטיפול רפואי
מומלץ לשיתופי פעולה עסקיים אינו מומלץ לחתימה על חוזה, פתיחה של עסק, חתונה וטיפול רפואי
מומלץ לנסיעה, מעבר בית,שיתופי פעולה עסקיים.
אינו מומלץ
לטיפול רפואי,חתונה, חתימה על חוזה ולשיפוץ
מומלץ
למעבר בית, חפירה באדמה לבניה,
לשיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
לנסיעה ולטיפול רפואי,חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה,לחתונה  ולשיפוץ
אינו מומלץ לטיפול רפואי
 
 
אינו מומלץ לחתימה על חוזה,פתיחה של עסק,נסיעה ומעבר בית
 
26.8
ינג מתכת
נמר
27.8
ין מתכת
ארנבת
28.8
ינג מים
דרקון
29.8
ין מים
נחש
30.8
ינג עץ
סוס
 31.8
ין עץ
כבשה
 
 
אינו מומלץ לפעילות חשובה 

מומלץ לשיתופי פעולה עסקיים.
אינו מומלץ  
לנסיעה,שיפוץ,
לטיפול רפואי, חתונה, שיפוץ חפירה באדמה לבניה

מומלץ
לפתיחה של קורס ולפתיחה של עסק, חתימה על חוזה 
לחפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
ולטיפול רפואי,ולשיפוץ
אינו מומלץ למעבר בית,חתונה ונסיעה 
 מומלץ

לחפירה באדמה לבניה,
שיתופי פעולה חברתיים ועסקיים, 
מעבר בית, 
חתונה, פתיחה של עסק, חתימה על חוזה ולשיפוץ אינו מומלץ לנסיעה ולטיפול רפואי 
מומלץ לפתיחה של קורס אינו מומלץ לטיפול רפואי
 אינו מומלץ לפעילות חשובה